Bivirkninger av protonbehandlingen

I likhet med røntgendiagnose eller strålebehandling med fotoner merker man ikke selv strålingen med protoner.

Strålebehandling er en lokal behandlingsform. Ettersom strålingen skjer direkte i tumoren ved protonbehandling, skånes det omkringliggende vevet og organene best mulig. Hvis det forekommer en reaksjon – det vil si en bivirkning – gjelder dette som oftest bare den bestrålte delen av kroppen. Det kan for eksempel forekomme irritasjon i huden eller slimhinnene, som for det meste går helt tilbake i løpet av to til tre uker etter behandlingen. Noen ganger kan det imidlertid også forekomme en varig arrdannelse som senvirkning.

Ved behandling av prostata kan det i enkelte tilfeller forekomme en brennende følelse under vannlating. Disse bivirkningene er imidlertid lette å hanskes med og forsvinner av seg selv i løpet av få uker. Hvis det parallelt gjennomføres kjemoterapi, kan det også forekomme forandringer i blodbildet og en forsterkning av slimhinneirritasjonene.

Generelt kan det dessuten også forekomme at pasienten opplever trøtthet, ulyst eller manglende appetitt. Dette skyldes kroppens anstrengelser for å bearbeide strålene. De mulige bivirkningene av protonbehandlingen som er beskrevet her, er svært individuelle og avhenger av bestrålingsstedet, enkeltdose eller samledose og også hvor ofte strålingen gjennomføres. I tillegg er strålefølsomhet forskjellig fra person til person. I orienteringssamtalen får du grundig informasjon også om hvordan eventuelle bivirkninger kan unngås og om nødvendig behandles. Under behandlingen blir du observert. Hvis det forekommer bivirkninger, må du gi beskjed til legen eller MTRA om dette, slik at disse kan følges opp og det eventuelt kan gjennomføres mottiltak.

Langtidsobservasjoner

Siden 2013 er behandlingene og den aktuelle forenligheten i form av bivirkninger blitt dokumentert gjennom studier. På grunnlag av resultatene av disse studiene regner man med at man i fremtiden skal kunne gi mer differensiert informasjon om mulighetene ved protonbehandling, forenlighet under behandlingen og om eventuelle senvirkninger. Men ut fra resultatene som er dokumentert frem til i dag, kan man slå fast at forenligheten generelt er god. På grunn av dette er det også viktig for WPE med langvarig oppfølging etter behandlingen for å kunne dokumentere utviklingen av bivirkninger på lang sikt.

Senterets pasientservice

Sarkom Behandlung - Ihr Kontakt zum Case Management