Protonbehandling ved prostatakarsinom

Når det gjelder prostatakarsinom, er strålebehandling med protoner et mulig behandlingsalternativ. Fordelen ved protonbehandling i forhold til tradisjonell fotonbehandling består i å treffe tumorvevet mest mulig nøyaktig og skåne det friske vevet. Under bestrålingen av prostatakarsinomet kan protonbehandlingen virkelig komme til sin rett. Den høye stråledosen gir høyere sjanse til helbredelse og reduserer samtidig faren for bivirkninger på naboorganene takket være treffsikkerheten. Ved strålebehandling av prostatakarsinom er dette særlig relevant for endetarm og blære som befinner seg like i nærheten av prostata. Disse områdene skånes på best mulig måte.

Særtrekk ved behandling av prostatakarsinom

I forkant av protonbehandlingen får du innsatt såkalte gullmarkører. Dette er små gullspiraler som alltid viser den nøyaktige posisjonen til din prostata under gjennomlysning. Dermed kan bestrålingsapparatet også stilles inn svært nøyaktig. Dessuten låser en såkalt rektal ballong fast posisjonen til tarmen og prostata under protonbehandlingen. I tillegg lager vi individuelle posisjoneringsputer og termoplastiske bekkenmasker. På den måten oppnås at din posisjon er den samme under hver dags bestråling.

Er behandlingen aktuell for mitt prostatakarsinom?

Behandlingen avhenger alltid av din individuelle sykdom og situasjon. Våre Case Management-medarbeidere kan da gi deg innledende informasjon om dette. Etter at en strålingsonkolog på WPE har gått gjennom dokumentene dine, får du tilbakemelding om muligheten for bestråling ved WPE.

I prinsippet kan alle pasienter med anbefaling om strålebehandling behandles, forutsatt at det ikke foreligger fjernmetastaser. Våre strålingsonkologer undersøker individuelt for hver pasient om det kan tilbys protonbehandling.

Hva slags dokumenter trengs?

For å gå gjennom forespørselen din angående behandlingsmulighet med protonbehandling trenger vi en sammenfattende legerapport eller PSA-verdi, histologiresultater og radiologiske resultater på engelsk eller tysk.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller lurer på om det er aktuelt for deg med protonbehandling, er du hjertelig velkommen til å ta direkte kontakt med oss. Våre Case Management-medarbeidere står til disposisjon når det gjelder spørsmål.

European Cancer Centres certified prostate cancer centre.