Terapi başvurusu

Tüm başvurular – telefonla, e-posta yoluyla veya iletişim formumuz üzerinden – ilk önce Olgu Yönetimimize gelir. Siz kendiniz, yakınlarınız veya tedavi eden hekiminiz de bir başvuru yapabilir. Bir Olgu Yöneticisi o andan itibaren terapinin başlamasına kadar sizinle ilgilenecektir. Aynı zamanda teşhisiniz için bir proton terapisinin gerçekten yapılıp yapılamayacağı konusunda size bir geribildirimde bulunur.

Başvurunuzla birlikte gerekli bilgileri daha önce göndermeniz durumunda, radyasyon onkologlarımızdan biri, proton terapisinin sizin için uygun bir seçenek olup olmadığını hemen kontrol eder. Başvurunuzda belgeler içerilmiyor ya da eksik ise ve başka bilgiler gerekiyorsa, Olgu yönetiminden kişisel muhatabınız doğrudan sizinle görüşür.

Başvurular ve birlikte gönderilen belgeler WPE’ye ya İngilizce ya da Almanca dilinde hazırlanmalıdır.

Bu ilk inceleme için aşağıdaki belgeler gereklidir

  • özet bir hekim raporu (teşhis ve gelişimi içeren bilgilerle)
  • Alternatif olarak: Hekim ve ameliyat raporları
  • İlgili yazılı bulgular dahil olmak üzere CD/DVD üzerinde güncel CT veya MRT görüntüleri

Gerçekten sizde bir proton terapisinin uygulanıp uygulanamayacağına dair bir geribildirimi esasen 1-2 gün içerisinde alacaksınız.

Daha sonra sizi – ailenizle birlikte de olabilir – iki günlük bir ilk görüşme randevusuna davet ediyoruz. Bunun için ilk aşamada başka belgelere de gerek duyuyoruz. Tam listeyi burada bulabilirsiniz.

İlk görüşme

İlk günde ekibimizin bir doktoru ile yaklaşık bir saatlik bir konsültasyon görüşmesi yapılır. Bu sırada birlikte endikasyonu doğruluyor, terapinin amaçlarını konuşuyor, mevcut muayene sonuçlarına göz atıyor ve terapinin akışı ile muhtemel riskleri görüşüyoruz. Ayrıca akış veya organizasyonla ilgili açık soruları Olgu Yönetimi ile görüşme olanağınız vardır.

Terapinin planlanması

İkinci günde, WPE’deki terapi için karar alınabilecek süreden sonra, bir planlama tarihi uygulanır. Işınlamanın milimetresine kadar doğru – ve daima tam isabetli olarak – uygulanması gerektiği için, ışınlama esnasında hasta hareket etmemelidir. Bu amaçla özel üretilmiş destek araçlarını kullanıyoruz, örneğin kesin ışınlama bölgesine bağlı olarak vakumlu yastıklar, alçıdan kalıplar veya maskeler. Hazırlama ve uyarlama işlemleri planlama tarihi esnasında yapılır.

Behandlung von Hirntumoren mit Hilfe der Protonentherapie

Planlama için ayrıca bir bilgisayar tomografisi (planlama CT) ve bir manyetik rezonans tomografisi (planlama MRT) uyguluyoruz. Planlama CT, vücudun kesit görüntülerini veren bir röntgen muayenesidir. Planlama MRT ise yine görüntü veren bir yöntemdir, ancak kesit resimleri çok güçlü bir manyetik alanla üretilir. Bulgularınızın bu çok hassas görüntüleriyle tedavi eden doktor ve ona eşlik eden medikal fizik uzmanı, üç boyutlu bir “CT hasta modeli” uyarınca terapiyi kesin bir şekilde önceden planlayıp bir dereceye kadar simüle edebilirler.
Bu ışınlama planının geliştirilmesi ve en iyi düzeye getirilmesi çok maliyetlidir ve yaklaşık olarak iki hafta sürer. Bundan sonra asıl terapiye hemen başlanabilir. Tarihler için sizinle ilk aşamada görüşeceğiz.

İletişim

Sarkom Behandlung - Ihr Kontakt zum Case Management

Olgu Yönetimimiz memnuniyetle yardımcı olur! Hastalar, yakınları veya tedavi eden hekimler aşağıdaki iletişim formu üzerinden Olgu Yönetimimize başvurularını her zaman gönderebilir.