Proton terapisinin yan etkileri

Röntgen diyagnostiğinde veya fotonlarla bir ışın terapisine benzer olarak protonlarla ışınlamanın kendisi hiç hissedilmez.

Bir ışın terapisi lokal bir önlemdir. Bunun yanı sıra proton terapisinde ışınımın doğrudan tümörde yayılması nedeniyle, çevredeki doku ve organlar mümkün olan en iyi şekilde korunmaktadır. Bir reaksiyon – yani bir yan etki – görülmesi halinde, bundan çoğu kez sadece ışın verilen vücut bölgesi etkilenir. Örneğin derinin veya mukozaların tahriş belirtileri söz konusu olabilse de, bunlar tedavi sonrasında çoğu kez iki ila üç hafta içerisinde tamamen yok olur. Fakat gecikmeli bir etki olarak bazen bir tür iz kalabilir.

Prostatın tedavi edilmesi sırasında idrar çıkarırken bir yanma hissi duyulabilir. Ne var ki bu yan etkiler kolayca atlatılabilir ve birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur. Buna paralel olarak bir kemoterapi uygulanırsa, kan bileşiminde değişiklikler ve mukoza tahrişlerinde bir artış ayrıca görülebilir.

Genel olarak hastalarda yorgunluk, halsizlik veya iştahsızlık çıkması da pek ala mümkündür. Bunlar vücudun ışınları özümleme çabasından kaynaklanmaktadır. Oysa proton terapisinin anlatılan bu olası yan etkilerin çok bireysel olduğu bildirilmiştir ve bunlar ışınlama yerine, tekli ve toplam dozlara ve ayrıca ışınlamaların sıklığına da bağlıdır. Bununla birlikte ışın duyarlılığı insandan insana farklılık göstermektedir. Konsültasyon görüşmesi esnasında ayrıntılı bilgiler alacaksınız ve ortaya çıkan yan etkilerin nasıl önleneceği, gerekmesi halinde nasıl tedavi edilebileceği de ele alınmaktadır. Tedavi süresince gözetim altında bulunacaksınız. Eğer yan etkiler görülürse, lütfen doktora veya bir radyoloji asistanına bilgi verin, böylece bunlar gözetlenebilir ve gerekli durumda tedbirler alınabilir.

Üzün süreli gözetimler

2013 yılından beri tedaviler ve görülen yan etkiler şeklinde tolere edilebilirlik, incelemeler çerçevesinde belgelendirilmektedir. Tüm bunlardan proton terapisinin olanakları, tedavi sırasındaki tolere edilebilirlik ve muhtemel gecikmeli etkiler hakkında gelecekte farklı açıklamalar elde edilecektir. Bugüne değin belgelendirilen sonuçlardan, tolere edilebilirliğin genelde iyi olduğu tespit edilebilmektedir. Bu nedenden dolayı WPE için uzun dönemli bir tamamlayıcı bakım, terapiden sonra ortaya çıkan yan etkilerin gelişimini belgelendirmek amacıyla büyük önem taşır.

İletişim

Sarkom Behandlung - Ihr Kontakt zum Case Management

Olgu Yönetimimiz memnuniyetle yardımcı olur! Hastalar, yakınları veya tedavi eden hekimler aşağıdaki iletişim formu üzerinden Olgu Yönetimimize başvurularını her zaman gönderebilir.