0201 723 6600

Terapia protonowa w leczeniu nowotworów laryngologicznych

Na tej stronie znajdą Państwo informacje o możliwości zastosowania terapii protonowej w przypadku nowotworu laryngologicznego. Stosując tę wysoce precyzyjną i oszczędzającą formę terapii, jesteśmy w stanie skutecznie leczyć szereg łagodnych i złośliwych nowotworów głowy i szyi. Obecnie leczymy głównie zaawansowane nowotwory głowy i szyi, np. nowotwory jamy nosowo-gardłowej, nowotwory zatok przynosowych, nerwiaki węchowe zarodkowe oraz nowotwory gruczołów ślinowych. Przy wyborze opcji leczenia oraz przebiegu terapii kierujemy się zawsze indywidualnym obrazem klinicznym chorego.

Leczone nowotwory

 • rak gruczołotorbielowaty
 • gruczolakorak
 • nerwiak węchowy zarodkowy
 • nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
 • nowotwory zatok przynosowych
 • nowotwór twarzoczaszki
 • złośliwy nowotwór nabłonkowy
 • złośliwy mięśniakonabłoniak
 • nowotwór jamy nosowo-gardłowej
 • rak płaskonabłonkowy
 • czerniak błon śluzowych
 • nowotwór gruczołów ślinowych

W leczeniu nowotworów głowy i szyi stosuje się zabiegi chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Podobnie jak terapii fotonami, również terapii protonowej nie stosuje się samodzielnie, lecz zawsze w połączeniu z innymi terapiami w ramach interdyscyplinarnego planu leczenia. Plan ten przygotowują przedstawiciele istotnych (dla danego rozpoznania) dyscyplin medycznych tworzący tzw. zespół wielospecjalistyczny. Każdy plan ma charakter indywidualny i jest układany pod kątem specyfiki danego schorzenia.

W przypadku nowotworów głowy i szyi terapia protonowa ma często charakter adjuwantowy, tzn. jest uzupełnieniem przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego. Np. wówczas, gdy nie dało się usunąć operacyjnie całego nowotworu, gdy marginesy bezpieczeństwa były bardzo wąskie lub gdy nastąpił rozsiew komórek nowotworowych do węzłów limfatycznych lub innych narządów. W przypadku guzów nieoperacyjnych z przyczyn medycznych lub innych często łączy się napromienianie z chemioterapią

Zależnie od sytuacji mogą Państwo wybrać chemioterapię w szpitalu/ ośrodku medycznym w pobliżu miejsca zamieszkania lub skorzystać z chemioterapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Essen.


Jeżeli po rozpoznaniu nowotworu laryngologicznego otrzymali Państwo od lekarza prowadzącego lub specjalisty onkologa skierowanie na radioterapię, zastosowanie terapii protonowej jest z reguły możliwe. Ponieważ ostatecznie decyduje kliniczny obraz choroby, nasi lekarze radioterapeuci dokładnie zbadają specyfikę Państwa przypadku.

W celu szybkiego wstępnego sprawdzenia, czy w Państwa przypadku terapia protonowa byłaby odpowiednim rozwiązaniem, prosimy o przesłanie zbiorczej karty informacyjnej wzgl. wyników badań i/lub opisów leczenia operacyjnego w języku angielskim lub niemieckim oraz aktualnych zdjęć TK lub RM.

Do zaplanowania terapii będziemy potrzebować kolejnych dokumentów, które zestawiliśmy dla Państwa na poniższej liście. Personel działu Case Management chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na dalsze pytania.

pdf Cover
Lista dokumentów
PDF-Dokument, 311 kBLaden

Każdy pacjent i każdy nowotwór laryngologiczny jest inny, dlatego każdego chorego prowadzimy indywidualnie. Pierwszym ogniwem kontaktu będzie dla Państwa nasz dział Case Management, który przekieruje Państwa do naszego zespołu medyczno-terapeutycznego. Po otrzymaniu od Państwa, członka rodziny lub lekarza prowadzącego zapytania o możliwość leczenia przydzielimy Państwu indywidualnego opiekuna z działu Case Management, który poprowadzi Państwa do momentu rozpoczęcia leczenia. Opiekun pomoże również w skompletowaniu wymaganej dokumentacji, która zostanie następnie zweryfikowana przez onkologa-radioterapeutę.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.