0201 723 6600

Terapia protonowa w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego

Radioterapia stanowi ważną cegiełkę w procesie długofalowego leczenia nowotworów wieku dziecięcego. Daje istotną szansę na wyleczenie tam, gdzie leczenie operacyjne sięgnęło granic swoich możliwości. Niestety dzieci, których tkanki wciąż się rozwijają, są szczególnie narażone na wystąpienie popromiennych skutków ubocznych i nowotworów wtórnych.

Za to wskaźniki wyleczeń są bardzo wysokie. Dlatego dziś ważnym celem terapii, prócz wyleczenia z nowotworu, jest również komfort życia po zakończeniu terapii. W przypadku chorób nowotworowych wieku dziecięcego terapia protonowa okazuje się być obiecującym narzędziem, ponieważ właściwości fizyczne protonów umożliwiają ściśle ograniczone i łatwo sterowalne oddziaływanie. Metoda gwarantuje daleko idącą ochronę zdrowych tkanek, ograniczając ryzyko niekorzystnych następstw leczenia i nowotworów wtórnych. Samo leczenie jest zwykle dobrze tolerowane przez pacjentów, umożliwiając w większości przypadków kontynuowanie codziennych czynności takich jak chodzenie do szkoły, uprawianie sportu czy spotkania z przyjaciółmi.


Leczenie dzieci jest jednym w głównych obszarów działalności naszego Centrum. Obecnie przyjmujemy do leczenia dzieci z nowotworami mózgu (jak wyściółczaki, rdzeniaki, gwiaździaki, czaszkogardlaki i atypowy nowotwór teratoidny/rabdoidny) oraz guzami mięsakowymi podstawy czaszki wzgl. głowy/szyi, kręgosłupa oraz miednicy (jak mięśniakomięsaki prążkowanokomórkowe, mięsaki Ewinga, struniaki, chrzęstniakomięsaki). Mamy też duże doświadczenie w napromienianiu całego układu nerwowego, włączając oś czaszkowo-rdzeniową.

Przebieg leczenia

Zabiegi terapii protonowej realizujemy podobnie jak u osób dorosłych tj. najczęściej 5 razy w tygodniu, przez okres ok. od 4 do 7 tygodni. Leczenie małych pacjentów wymaga szczególnej uwagi i serdeczności. Przed rozpoczęciem terapii rodzice i/lub dziecko dokładnie omawiają z radioterapeutą, a niekiedy również anestezjologiem, całą procedurę leczenia, rokowanie oraz ewentualne ryzyka. Naszym celem jest rozproszenie obaw dziecka przed zabiegami oraz (stosowne do wieku) przygotowanie go do naświetlania protonami.

Staramy się towarzyszyć choremu dziecku przez cały proces leczenia i umacniać całą rodzinę. Przy okazji podpowiadamy, że do sprawdzonych sposobów umilenia dzieciom codziennych zabiegów należą ulubione maskotki-przytulanki, muzyka na CD i/lub głos mamy lub taty słyszane przez mikrofon.

Zabiegi pod narkozą

Również w przypadku dzieci ważne jest, aby w trakcie zabiegów leżały całkowicie nieruchomo. Najtrudniej to osiągnąć u najmłodszych, w wieku poniżej 5 lat. Maluchy nie rozumieją w pełni powodów leczenia i związanego z nim ryzyka. W takich przypadkach, przed planowaniem zabiegów i napromienianiem wprowadzamy dzieci w stan narkozy wzgl. głębokiej sedacji z oddechami spontanicznymi – podobnie jak w przypadku obrazowania metodą MR. Wprowadzenie w stan sedacji wykonują doświadczeni anestezjolodzy dziecięcy. Zazwyczaj nie ma konieczności intubacji i wymuszonego oddychania. Wypracowanie u dzieci woli współpracy oraz pozytywnego nastawienia do zabiegów wymaga często dodatkowego nakładu czasu, cierpliwości i empatii, niezależnie od wieku małego pacjenta. Ze swej strony staramy się wspierać rodziny całą naszą wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca z innymi placówkami

Pacjenci często przyjeżdżają do nas z daleka. Dzieci przybywają oczywiście w asyście opiekunów. Sytuacje te wymagają często zorganizowania hotelu, opieki pediatrycznej (często wraz z chemioterapią), zaś w przypadku bardzo małych dzieci – codziennego przygotowania do sedacji. Dlatego nasz zespół ściśle współpracuje z Kliniką Pediatryczną (Klinika Pediatrii III jako jeden z pierwszych ośrodków tego typu została odznaczona przez Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne tytułem „Certyfikowane Centrum Onkologii Dziecięcej”), Domem Rodziców prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodziców w Essen oraz szeregiem innych placówek Szpitala Uniwersyteckiego w Essen.

Cierpliwość naszych małych podopiecznych zasługuje na nagrodę – dlatego po każdym zabiegu dzieci otrzymują po perełce. Po zakończeniu serii zabiegów opuszczają Centrum z kompletnym naszyjnikiem z pereł.

Może Państwa zainteresuje:

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.