0201 723 6600

Zapytanie o terapię protonową w WPE

Jesteście Państwo zainteresowani terapią protonową w WPE i chcielibyście dowiedzieć się, w jaki sposób możecie u nas zarezerwować miejsce na leczenie? Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne informacje.

Czy muszę sam skontaktować się z WPE?

Zapytanie o terapię w WPE możecie Państwo złożyć samodzielnie, mogą to zrobić też Państwa krewni lub lekarze prowadzący. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub poprzez nasz formularz kontaktowy. Aby maksymalnie uprościć procedurę zapytania, stworzyliśmy zespół, który zaopiekuje się Państwem od pierwszego kontaktu aż do rozpoczęcia właściwej terapii: nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management). Udzieli odpowiedzi na Państwa pytania, ustali z Państwem termin wizyty i wstępnie poinformuje, czy Państwa diagnoza kwalifikuje się do terapii protonowej w WPE.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Aby nasz zespół radioonkologów mógł określić, czy terapia protonowa jest dla Państwa odpowiednią opcją leczenia, na początek potrzebujemy następujących dokumentów:

  • Podsumowujący raport lekarski (zawierający informacje o rozpoznaniu i przebiegu choroby/leczenia)
  • Raporty lekarskie i raporty z operacji (alternatywa dla podsumowującego raportu lekarskiego)
  • Aktualne obrazy z badań TK lub MRI na płycie CD/DVD (wraz z odpowiednimi opisami)
  • Wynik biopsji (wyniki histologiczne)

Po złożeniu wszystkich dokumentów w ciągu 1-2 dni poinformujemy o możliwości przeprowadzenia u Państwa terapii protonowej. Jeżeli w naszej ocenie kwalifikujecie się Państwo do protonoterapii, zaprosimy Państwa na wstępną wizytę. Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w języku niemieckim lub angielskim!

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.Pierwsza wizyta w WPE

Jeśli terapia protonowa okaże się odpowiednią metodą leczenia Państwa choroby, Państwo i Państwa bliscy zostaniecie zaproszeni na dwudniową wstępną konsultację. Dokumenty wymagane do wstępnej konsultacji

Pierwsza wizyta, dzień 1: Zapoznanie się

Pierwszego dnia konsultacji wstępnej odbędzie się trwająca około jednej godziny rozmowa informacyjna z lekarzem z naszego zespołu. Wspólnie zweryfikujemy wskazanie do leczenia, omówimy cele terapii, przyjrzymy się dostępnym wynikom badań oraz omówimy przebieg leczenia i możliwe ryzyka.

Macie Państwo również możliwość omówienia wszelkich otwartych pytań dotyczących procesu leczenie lub organizacji z Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi.

Pierwsza wizyta, dzień 2: Planowanie radioterapii

Jeśli już pierwszego dnia wstępnej konsultacji zdecydujecie się Państwo na terapię protonową w WPE, drugiego dnia odbędzie się tzw. wizyta poświęcona planowaniu leczenia.

Podczas tej wizyty, w zależności od indywidualnego obszaru napromieniania, wykonamy specjalne pomoce do pozycjonowania i unieruchomienia w postaci poduszek próżniowych, form gipsowych lub masek. Pomogą one później zachować nieruchomą, tę samą pozycję podczas radioterapii. Dzięki temu będziemy mogli z milimetrową precyzją skierować promienie protonowe na chorą tkankę – dla uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego.

W dniu planowania przeprowadzimy również następujące działania:

  • Planowanie badania TK (tomografia komputerowa)
  • Planowanie badania MRI (rezonans magnetyczny)

Obie procedury dają przekrojowe obrazy Państwa ciała. Dzięki nim będziemy mogli precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić symulację terapii przy użyciu trójwymiarowego modelu TK pacjenta.

Rozpoczęcie terapii

Po wstępnej konsultacji opracujemy dla Państwa indywidualny plan radioterapii. Jest to złożony proces, który trwa do dwóch tygodni. Po sporządzeniu planu radioterapii można rozpocząć właściwe napromienianie. Nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi omówi z Państwem w odpowiednim czasie terminy poszczególnych sesji.

Patientenbehandlung in der Gantry

Wszystkie zapytania o możliwość przyjęcia do leczenia – telefoniczne, mailowe lub przesłane za pomocą formularza kontaktowego – trafiają do działu Case Management. Zapytanie można skierować osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny lub lekarza prowadzącego. Personel Case Management poprowadzi Państwa do momentu rozpoczęcia terapii. Poinformuje Państwa również, czy postawiona diagnoza daje podstawę do objęcia Państwa leczeniem.

Jeżeli wraz z zapytaniem przesłali Państwo najważniejsze informacje medyczne, zostaną one niezwłocznie zweryfikowane przez jednego z naszych lekarzy radioterapeutów w celu stwierdzenia, czy radioterapia protonowa jest dla Państwa właściwym rozwiązaniem. Jeżeli nie dołączyli Państwo do zapytania dokumentacji medycznej wzgl. jest ona niekompletna i wymaga uzupełnienia, zostaną Państwo o tym poinformowani przez pracownika działu Case Management.

Zapytanie i dokumentację medyczną należy przesłać do naszego Centrum w języku angielskim lub niemieckim.

W celu wstępnej weryfikacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • zbiorcza karta informacyjna (zawierająca informacje o diagnozie i przebiegu leczenia)
  • alternatywnie: wyniki badań i opisy leczenia operacyjnego
  • aktualne zdjęcia TK lub RM na CD/DVD, wraz z opisami badań.

Niedługo potem, zazwyczaj w ciągu 1-2 dni otrzymają Państwo informację o możliwości objęcia Państwa terapią protonową.

Następnie zaprosimy Państwa – chętnie w asyście osoby towarzyszącej – na 2-dniową wizytę w naszym Centrum. Przedtem poprosimy o dosłanie nam kolejnych dokumentów. Dokładny wykaz dokumentów znajdą Państwo tutaj.

pdf Cover
Wykaz dokumentów
PDF-Dokument, 311 kBLaden

Pierwsza wizyta

W pierwszym dniu zaprosimy Państwa na ok. godzinną rozmowę z jednym z naszych lekarzy specjalistów. Celem wizyty będzie wspólne zweryfikowanie wskazania do leczenia, omówienie celów terapii, przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań oraz omówienie przebiegu leczenia wraz z możliwymi czynnikami ryzyka. Dział Case Management chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące procedur i spraw organizacyjnych.

Planowanie leczenia

W drugim dniu, po ostatecznym przemyśleniu przez Państwa decyzji o poddaniu się napromienianiu, odbędzie się tzw. planowanie leczenia. Ponieważ naświetlanie należy zawsze przeprowadzać bardzo precyzyjnie, tj. z dokładnością co do milimetra, pacjent w trakcie zabiegu nie może się poruszać.

W celu unieruchomienia chorego stosujemy specjalnie wykonane stabilizatory, takie jak poduszki próżniowe, formy gipsowe lub maski, zależnie od regionu napromieniania. Wykonanie i dopasowanie stabilizatorów następuje podczas wizyty poświęconej planowaniu leczenia.

Na potrzeby planowania wykonujemy ponadto tomografię komputerową (symulacyjna TK) oraz tomografię rezonansu magnetycznego (symulacyjne obrazowanie RM). Symulacyjna tomografia komputerowa jest badaniem rtg dostarczającym przekrojowe obrazy ciała pacjenta. Symulacyjna tomografia rezonansu magnetycznego jest również techniką obrazowania, w której przekrojowe obrazy ciała uzyskuje się za pomocą silnego pola elektrycznego.

Dysponując dokładnymi obrazami zmian chorobowych, lekarz prowadzący wraz z fizykiem medycznym mogą precyzyjnie zaprojektować i w pewnym sensie zasymulować proces leczenia, wykorzystując do tego celu „trójwymiarowy model pacjenta w technologii TK”.

Opracowanie i zoptymalizowanie planu napromieniania jest bardzo pracochłonne i zajmuje około 2 tygodnie. Po opracowaniu planu leczenia można rozpocząć terapię protonową. Zanim to nastąpi, uzgodnimy z Państwem dokładne terminy pojedynczych sesji.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.