0201 723 6600

W naszym Centrum leczymy nieprzemieszczające się (przy oddychaniu) nowotwory w obrębie głowy, kręgosłupa i miednicy (zwłaszcza pierwotne guzy mózgu oraz mięsaki podstawy czaszki, twarzoczaszki, kręgosłupa i miednicy). Listę tę uzupełniają nowotwory prostaty i jamy nosowo-gardłowej.

Radioterapia protonowa szczególnie dobrze sprawdza się w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego z uwagi na niewielkie obciążenie organizmu, pozwalające na skuteczną ochronę młodych, rozwijających się tkanek. Leczenie małych pacjentów stanowi obecnie jeden z głównych kierunków działalności Centrum. Leczenie protonami proponujemy również najmłodszym dzieciom, w wieku poniżej 5 lat.

Chwilowo nie leczymy jeszcze przemieszczających się nowotworów piersi, płuc, wątroby, żołądka, jelita i trzustki. W miarę doposażania naszych gabinetów i wzrostu ich przepustowości, jak również postępu badań naukowych i retrospektywnych, planujemy stopniowo obejmować radioterapią protonową coraz szersze spektrum chorób.

Stron tematów

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.