0201 723 6600

Westdeutsches ProtonentherapiezentrumEssen (WPE) – Zachodnioniemieckie Centrum Protonoterapii w Essen

Państwa centrum łagodnego leczenia nowotworów

Zachodnioniemiecke Centrum Terapii Protonowej w Essen (WPE) jest jednym z wiodących ośrodków oferujących terapię protonową w Niemczech oraz jednym z najnowocześniejszych ośrodków protonoterapii na świecie. Zespół pracowników Kliniki Terapii Cząstkami oraz WPE gGmbH, złożony z lekarzy, techników elektroradiologów i fizyków medycznych, specjalizuje się w leczeniu nowotworów, których lokalizacja w organizmie chorego wyklucza leczenie operacyjne lub czyni je wysoce ryzykownym.

Już ponad 170 000 chorych na świecie zawdzięcza tej technice skuteczne wyleczenie z nowotworów, w tym zwłaszcza guzów zlokalizowanych w obrębie gałki ocznej, mózgu, kręgosłupa i miednicy. Z uwagi na niewielkie obciążenie organizmu technika radioterapii protonowej jest również optymalnym rozwiązaniem w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego, zapewniającym skuteczną ochronę niedojrzałych, rozwijających się tkanek. To jedna z przyczyn, dla której leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Centrum.

WPE gGmbH jest spółką zależną Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Terapię protonową chorych prowadzi zespół medyczny Kliniki Terapii Cząstkami pod kierunkiem prof. Beaty Timmermann. Klinika blisko współpracuje z pozostałymi klinikami i instytutami Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Onkologia stanowi już od wielu lat jedną z wiodących dziedzin reprezentowanych w praktyce klinicznej, badaniach naukowych i programach nauczania w klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Klinika Terapii Cząstkami jest też blisko związana z Zachodnioniemieckim Centrum Onkologicznym (WTZ), największym specjalistycznym ośrodkiem leczenia chorób nowotworowych w Niemczech, dzięki czemu pacjenci Kliniki korzystają również z wszechstronnej wiedzy onkologicznej lekarzy-specjalistów z różnych dziedzin.

Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat terapii protonowej, przebiegu leczenia, naszego zespołu specjalistów oraz wyposażenia technicznego WPE.

Zapytanie o możliwość leczenia

Major milestone – WPE treats its 1,000th patient

The West German Proton Therapy Centre Essen (WPE), part of the University Medical Centre of Essen and located on the campus of University Hospital Essen, is delighted to celebrate a very special anniversary as we approach the Christmas season: a 15-year-old girl, Lena, has become the 1,000th patient to be…