Centrum Terapii Protonowej w Essen (WPE)

Zachodnioniemiecke Centrum Terapii Protonowej w Essen (WPE) jest jednym z wiodących ośrodków oferujących terapię protonową w Niemczech oraz jednym z najnowocześniejszych ośrodków protonoterapii na świecie. Zespół pracowników Kliniki Terapii Cząstkami oraz WPE gGmbH, złożony z lekarzy, techników elektroradiologów i fizyków medycznych, specjalizuje się w leczeniu nowotworów, których lokalizacja w organizmie chorego wyklucza leczenie operacyjne lub czyni je wysoce ryzykownym.

Już ponad 170 000 chorych na świecie zawdzięcza tej technice skuteczne wyleczenie z nowotworów, w tym zwłaszcza guzów zlokalizowanych w obrębie gałki ocznej, mózgu, kręgosłupa i miednicy. Z uwagi na niewielkie obciążenie organizmu technika radioterapii protonowej jest również optymalnym rozwiązaniem w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego, zapewniającym skuteczną ochronę niedojrzałych, rozwijających się tkanek. To jedna z przyczyn, dla której leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Centrum.

WPE gGmbH jest spółką zależną Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Terapię protonową chorych prowadzi zespół medyczny Kliniki Terapii Cząstkami pod kierunkiem prof. Beaty Timmermann. Klinika blisko współpracuje z pozostałymi klinikami i instytutami Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Onkologia stanowi już od wielu lat jedną z wiodących dziedzin reprezentowanych w praktyce klinicznej, badaniach naukowych i programach nauczania w klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Klinika Terapii Cząstkami jest też blisko związana z Zachodnioniemieckim Centrum Onkologicznym (WTZ), największym specjalistycznym ośrodkiem leczenia chorób nowotworowych w Niemczech, dzięki czemu pacjenci Kliniki korzystają również z wszechstronnej wiedzy onkologicznej lekarzy-specjalistów z różnych dziedzin.

Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat terapii protonowej, przebiegu leczenia, naszego zespołu specjalistów oraz wyposażenia technicznego WPE.

  • Zapytanie o możliwość leczenia

  • Kontakt

Virtual Tour

  • Major milestone – WPE treats its 1,000th patient

    Read more about the patient, her illness and the benefits of  proton therapy.

  • read more