0201 723 6600

Terapia protonowa w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego

W przypadku raka prostaty terapia protonowa stanowi jedną z możliwych opcji leczenia. Przewaga terapii protonowej nad konwencjonalną terapią fotonową polega na precyzyjnym uderzeniu w nowotwór i lepszej ochronie otaczających tkanek. Przy naświetlaniu raka prostaty terapia protonowa może rozwinąć pełnię swojego działania. Podczas gdy wysoka dawka promieniowania wydatnie zwiększa szanse wyleczenia, wysoka precyzja naświetlania minimalizuje wystąpienie działań ubocznych w sąsiadujących narządach. W przypadku raka prostaty dotyczy to szczególnie odbytnicy i pęcherza moczowego, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gruczołu krokowego. Terapia protonowa zapewni im najlepszą możliwą ochronę.

Przed rozpoczęciem terapii protonowej wszczepiamy pacjentom tzw. złote markery. Są to niewielkie złote spiralki, które zawsze dokładnie wskażą położenie gruczołu krokowego. Umożliwią one w ten sposób precyzyjne ustawienie aparatu terapeutycznego. Położenie jelita i prostaty w trakcie napromieniania protonami stabilizuje dodatkowo tzw. balonik rektalny. Dla naszych pacjentów przygotowujemy także indywidualne poduszki stabilizujące oraz termoplastyczne maski miednicowe. W ten sposób zapewniamy, że pacjent zostanie ułożony do każdego naświetlania w tej samej pozycji.

O możliwości wdrożenia terapii protonowej decyduje specyfika schorzenia oraz sytuacja danego chorego. Wstępnych informacji chętnie udzieli Państwu personel Case Management. Po zbadaniu dokumentacji medycznej przez onkologa-radioterapeutę otrzymają Państwo informację zwrotną o możliwości podjęcia terapii protonowej w naszym Centrum. Do terapii protonowej kwalifikują się zwykle wszyscy pacjenci, którym zalecono radioterapię, pod warunkiem niewystępowania u nich odległych przerzutów. Nasi onkolodzy-radioterapeuci sprawdzają każdy indywidualny przypadek pod kątem możliwości leczenia protonami.

W celu stwierdzenia, czy terapia protonowa gruczołu krokowego będzie możliwa, prosimy o przesłanie zbiorczej karty informacyjnej lub wartości PSA, wyniku badania histologicznego oraz wyników badań radiologicznych w języku angielskim lub niemieckim.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.