0201 723 6600

Skutki uboczne radioterapii protonowej: bardzo nieliczne i głównie miejscowe

Radioterapia to leczenie miejscowe, które działa wyłącznie na wcześniej określony obszar ciała. Tym samym różni się od chemioterapii, która oddziałuje, a co za tym idzie, powoduje także skutki uboczne w całym organizmie (ogólnoustrojowo).

Ze względu na miejscowy charakter terapii protonowej jej skutki uboczne zazwyczaj występują jedynie w napromienianym obszarze ciała i obejmują m.in.:

  • Objawy podrażnienia napromieniowanej skóry (popromienne zapalenie skóry) i błon śluzowych (popromienne zapalenie błon śluzowych)
  • Uczucie pieczenia podczas oddawania moczu (w przypadku napromieniania prostaty)
  • Wypadanie włosów (w przypadku napromieniania okolicy głowy)

Rzadko nudności i wymioty Te ograniczone miejscowo i ostre działania niepożądane terapii protonowej mają zwykle charakter przejściowy i zazwyczaj ustępują w ciągu kilku tygodni od zakończenia leczenia.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.Profilaktyka pierwotna

Najlepszą profilaktyką minimalizującą niepożądane skutki uboczne radioterapii jest wybór optymalnej techniki napromieniania. Pozwala to możliwie najlepiej chronić organizm, zwłaszcza narządy znajdujące się w pobliżu miejsca napromieniania.

W WPE od samego początku monitorujemy możliwe działania niepożądane i potrafimy je maksymalnie ograniczyć poprzez odpowiednie działania profilaktyczne.

Terapia protonowa a ból

Z reguły podczas terapii protonowej ból nie występuje. To sprawia, że napromienianie protonami jest metodą leczenia nowotworów zapewniającą najwyższą możliwą jakość życia.

Dalsze skutki uboczne protonoterapii i możliwe późniejsze powikłania

Terapia protonowa jest niezwykle precyzyjna, dzięki czemu możliwe jest maksymalne ograniczenie skutków ubocznych. Mogą jednak wystąpić pewne działania niepożądane. Oprócz wymienionych powyżej ograniczonych miejscowo ostrych działań niepożądanych mogą wystąpić również takie, które wpływają na samopoczucie pacjenta oraz pewne późne skutki uboczne.

Zmęczenie, apatia i utrata apetytu

Czasami podczas terapii protonowej pacjent może odczuwać zmęczenie, apatię lub utratę apetytu. Dzieje się tak na skutek wysiłku organizmu w przetwarzaniu promieni. Może to również objawiać się jako zespół zmęczenia, obejmujący różne objawy wyczerpania.

Jednakże skutki uboczne terapii protonowej są bardzo indywidualne i zależą od miejsca napromieniania, pojedynczej lub całkowitej dawki oraz częstotliwości napromieniania. Ponadto każdy pacjent ma różną wrażliwość na promieniowanie.

Następstwa kliniczne terapii protonowej

W niektórych przypadkach terapia protonowa może powodować późniejsze skutki, takie jak trwałe blizny. Szczególnie u dzieci radioterapia może wpływać na wzrost ciała i dojrzewanie, produkcję hormonów, produkcję śliny oraz funkcje układu nerwowego, oczu i uszu. Jednak ze względu na precyzyjne napromienianie podczas terapii protonowej następstwa kliniczne są raczej rzadkie. Czasami jednak umiejscowienie guza jest tak trudne, że nie pozwala na oszczędzenie wszystkich narządów i nerwów. Należy wówczas rozważyć, które skutki uboczne będą najmniej dotkliwe.

Radioterapia w połączeniu z chemioterapią

Ważna informacja: jeżeli równolegle z radioterapią prowadzona jest chemioterapia, oprócz wyżej wymienionych działań niepożądanych mogą wystąpić również zmiany w morfologii krwi, nasilone nudności, a nawet wymioty i zwiększone podrażnienie błon śluzowych.

100% wsparcia dla skutków ubocznych terapii protonowej w WPE

W WPE od samego początku otrzymasz optymalne wsparcie w przypadku wystąpienia skutków ubocznych terapii protonowej. Podczas sesji informacyjnej poinformujemy Cię o tym, jak unikać i, jeśli to konieczne, leczyć możliwe skutki uboczne. Pacjent będzie również stale monitorowany podczas leczenia.

Jeśli działania niepożądane wystąpią późno w domu, prosimy o poinformowanie naszego zespołu medycznego, MTRA lub pielęgniarek w przychodni. W ten sposób można je monitorować i podejmować środki zaradcze.

Ambulatorium pielęgniarskie leczące skutki uboczne podczas protonoterapii

Aby uniknąć lub złagodzić ewentualne skutki uboczne, przy WPE utworzyliśmy własne ambulatorium pielęgniarskie. Oferuje ono wsparcie wykwalifikowanych pielęgniarek, które zawsze ściśle współpracują z naszym zespołem lekarskim.

Wsparcie psychospołeczne

Oprócz fizycznych skutków ubocznych radioterapii, wspieramy również pacjentów w zakresie psychologicznych skutków choroby nowotworowej. Zapewnia to nasz zespół ds. usług psychospołecznych, który specjalizuje się we wspieraniu pacjentów chorych na raka i ich krewnych podczas terapii protonowej.

Długoterminowe obserwacje skutków ubocznych protonoterapii

Od początku leczenia pacjentów w WPE w ramach prowadzonych badań anonimowo dokumentujemy zarówno przebieg leczenia, jak i wszelkie skutki uboczne. Te dane mają pomóc w przyszłości w formułowaniu zróżnicowanych opinii na temat możliwości terapii protonowej oraz jej tolerancji i ewentualnych następstw klinicznych.

Na podstawie dotychczasowych wyników można na przykład stwierdzić, że terapia protonowa (ang. proton therapy) jest dobrze tolerowana, co wynika między innymi z faktu, że podczas napromieniania protonami chroniona jest otaczająca zdrowa tkanka.

Dzięki naszym badaniom stale udoskonalamy terapię protonową i zapewniamy, że w przyszłości będzie można lepiej uniknąć skutków ubocznych radioterapii.

Proces kontaktowania się

Jeśli zauważycie Państwo u siebie jakiekolwiek skutki uboczne radioterapii, proszę skontaktować się z nami przed lub po zabiegu. Koledzy z zespołu lekarskiego, technicy radiolodzy i ambulatorium chętnie pomogą Państwu w przypadku jakichkolwiek pytań.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwych skutków ubocznych terapii protonowej, proszę skontaktować się z nami.

Każdy kontakt odbywa się za pośrednictwem naszego doświadczonego, zaangażowanego Działu Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management) – punktu łączącego Państwa z naszym zespołem. Pomoże on Państwu uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania, które się pojawią, szczególnie w okresie poprzedzającym leczenie.

    Szybki kontakt

    Case management