0201 723 6600

Leczenie chorego można rozpocząć już po upływie 2-3 tygodni od pierwszej wizyty. Sesje napromieniania prowadzimy w trybie ambulatoryjnym. Aby leczenie było lepiej tolerowane, niezbędną dawkę promieniowania rozkładamy na kilka tygodni. Przez okres 6-8 tygodni przychodzą Państwo do nas 5 razy w tygodniu o uzgodnionej porze.

Jedna sesja terapeutyczna trwa ok. 30 minut wraz z założeniem stabilizatorów. Samo napromienianie trwa zaledwie kilka minut.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z przebiegu badania.

Nad przebiegiem Państwa leczenia czuwać będą nasi lekarze radioterapeuci. Każde schorzenie wymaga interdyscyplinarnej współpracy ze specjalistami z wybranych placówek Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Dlatego wszystkim dzieciom zapewniamy dodatkową opiekę onkologów dziecięcych zatrudnionych w Szpitalu Uniwersyteckim. Jeżeli nie pochodzą Państwo z okolicy Essen, prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentów osobistych i przyjmowanych leków. Leczenie wymagało będzie od Państwa kilkutygodniowego pobytu w Essen.

Kontrole po zakończeniu leczenia

Pełną terapię protonową zamyka zawsze badanie końcowe. Po kolejnych 3 miesiącach zaprosimy Państwa na pierwsze badanie kontrolne. Kolejne badania kontrolne przeprowadzamy co roku przez kolejne 5 lat. Nasze Centrum przestrzega zasady regularnych badań kontrolnych, niemniej mogą też Państwo zgłaszać się do kontroli w swoim ojczystym kraju po uzgodnieniu takiego rozwiązania z naszymi lekarzami.

Wyniki badań kontrolnych włączamy do naszych badań klinicznych w celu umożliwienia długofalowych wniosków. Informacje dotyczące dobrowolnego udziału w poszczególnych badaniach znajdą Państwo tutaj. Przekażemy je również podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli badania kontrolne będą odbywały się poza naszym Centrum, prześlemy do Państwa oraz lekarza prowadzącego odpowiednie ankiety z prośbą o ich wypełnienie.

Jeżeli pozostaną Państwo pod naszą opieką, będziemy zapraszać Państwa na kolejne badania kontrolne do naszego Centrum.

Możliwe działania uboczne

Radioterapia oddziałuje na organizm miejscowo. Ewentualne reakcje organizmu mają również charakter miejscowy. Mają one zazwyczaj postać podrażnień skóry lub błon śluzowych i zwykle znikają po upływie 2-3 tygodni od zakończeniu leczenia. W pojedynczych przypadkach mogą pozostać trwałe zbliznowacenia o charakterze późnych skutków leczenia.

Wśród działań ubocznych natury ogólnej mogą pojawić się zmęczenie, przygnębienie lub brak apetytu. Doznania te są wynikiem wysiłku organizmu zmagającego się ze skutkami napromieniowania. Nasilenie ewentualnych działań ubocznych będzie zależało od dawki i miejsca napromieniania. Działania uboczne zostaną z Państwem szczegółowo omówione podczas rozmowy informacyjnej.

Badania

Nasze badania przyczyniają się do postępu nauki i pomagają nam optymalizować leczenie. Udział pacjentów w badaniach prowadzonych przez nasze Centrum jest dobrowolny. Ponieważ zależy nam nie tylko na skuteczności działań leczniczych, ale również na lepszym tolerowaniu terapii i możliwie wysokim komforcie życia pacjentów po zakończeniu leczenia, dokumentujemy i analizujemy wszystkie dane o przebiegu leczenia w naszym Centrum oraz dalszym przebiegu choroby z zachowaniem zasady anonimowości. Uzyskane wyniki pomogą nam dokładniej ocenić korzyści i ryzyka związane z radioterapią protonową. Posłużą też jako podstawa do opracowania nowych standardów leczenia oraz przyszłych scenariuszy badań.

Gdy otrzymają Państwo propozycję udziału w badaniach, będą mogli Państwo dokładnie omówić tę kwestię z zainteresowanymi lekarzami i dopiero wówczas zdecydować, czy zgadzają się Państwo na udział w badaniach. Państwa zgoda na udział w badaniach pomoże nam lepiej zrozumieć Państwa schorzenie i/lub udoskonalić jego leczenie. Umożliwi także lekarzom zatrudnionym w Centrum i innych światowych ośrodkach opracowywanie coraz lepszych metod leczenia.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.