0201 723 6600

Proces leczenia metodą protonową w WPE

Terapia protonowa w WPE zawsze odbywa się w trybie ambulatoryjnym. Podczas leczenia pacjentowi towarzyszą nasi radioonkolodzy. W zależności od choroby współpracujemy także interdyscyplinarnie z innymi klinikami specjalistycznymi Szpitala Uniwersyteckiego w Essen, na przykład z kliniką dziecięcą.

Terapia protonowa odbywa się przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku przez okres od sześciu do ośmiu tygodni. Zwiększa to tolerancję leczenia, umożliwiając zachowanie wysokiej jakości życia podczas okresu napromieniania. Jednocześnie zapewniając skuteczną terapię guza. Średni czas trwania sesji radioterapii wynosi około 30 minut – włącznie z pozycjonowaniem i unieruchomieniem. Samo napromienianie wiązką protonów trwa zaledwie kilka minut. Ułatwia to integrację sesji radioterapii w codziennym życiu.

Przez cały okres leczenia zazwyczaj raz w tygodniu odbywają się konsultacje z naszymi lekarzami. Podczas tych konsultacji Państwo lub Państwa bliscy możecie zadać wszelkie pytania, które pojawią się w trakcie leczenia.

Ponadto w naszym ambulatorium pielęgniarskim regularnie sprawdzamy parametry krwi oraz w razie potrzeby inne wartości. Podczas tych wizyt możecie Państwo oczywiście również zadawać pytania lub omawiać potencjalne skutki uboczne.  Obowiązuje generalna zasada: w razie jakichkolwiek pytań lub dolegliwości możecie Państwo w każdej chwili zwrócić się do zespołu naszego ambulatorium.

Do Państwa dyspozycji jest również nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management).

Opieka po protonoterapii

Terapia protonowa w WPE zawsze kończy się badaniem końcowym. Następnie rozpoczyna się opieka po protonoterapii. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z niej w ośrodku WPE, odpowiednie terminy zostaną ustalone z Państwem przez nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi.

Pierwsze badanie kontrolne po protonoterapii odbywa się po trzech miesiącach od zakończenia terapii. Następnie kolejne badania kontrolne przeprowadzane są co roku. I to przez okres pięciu lat. Chętnie wykonamy je na miejscu. Jednak w przypadku zbyt dużej odległości badanie można również przeprowadzić telefonicznie. W razie jakichkolwiek pytań skontaktujcie się Państwo z naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi.

Badania w WPE

Ponieważ oprócz medycznego sukcesu terapii protonowej dbamy również o dobrą tolerancję leczenia i późniejszą jakość życia naszych pacjentów, dokumentujemy wszystkie dane, które zbierzemy w trakcie leczenia i opieki pochorobowej. Dane poddajemy anonimowej ocenie, aby w przyszłości umożliwić jeszcze lepszą ocenę korzyści i ryzyka terapii protonowej.

W ten sposób możemy ustanawiać nowe standardy terapii i opracowywać koncepcje przyszłych badań – w celu ulepszenia radioterapii.

Czy muszę brać udział w programie badawczym?

Jeśli zaoferowano Państwu możliwość wzięcia udziału w programie badawczym w WPE, możecie Państwo szczegółowo omówić swoje pytania z właściwymi pracownikami w biurze badań. Następnie zdecydujecie Państwo, czy chcecie przyjąć naszą ofertę. Uczestnictwo jest zawsze dobrowolne. Jeśli jednak zgodzicie się Państwo wziąć udział w badaniach, będzie to dla nas bardzo pomocne. Dzięki swojemu udziałowi możecie Państwo pomóc medycynie w lepszym zrozumieniu radioterapii, co z kolei pozwoli ulepszyć leczenie przyszłych pacjentów i pokoleń.

Kontakt

Macie Państwo pytania dotyczące naszej pomocy psychospołecznej? Proszę skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management). Jesteśmy tu dla Państwa.

    Szybki kontakt

    Case management