0201 723 6600

Państwo pytacie, my odpowiadamy.

Po podjęciu decyzji o poddaniu się protonoterapii często pojawia się wiele pytań: Co muszę zrobić? Co dalej? Jakich dokumentów potrzebuję? Poniżej przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań – aby można było uzyskać najszybszą możliwą odpowiedź. Jeśli macie Państwo inne pytania, proszę skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management).

Case management


Pierwszym punktem kontaktowym podczas rejestracji w WPE jest Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management). Można tam uzyskać informacje lub poprosić o dokumenty rejestracyjne.

Jeśli jesteście Państwo pacjentami z zagranicy, nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi pomoże Państwu również w skontaktowaniu się z odpowiednim tłumaczem lub biurem tłumaczeń.

Ważna informacja: abyśmy mogli udzielić Państwu lub Państwa lekarzom prowadzącym indywidualnych informacji na temat Państwa sytuacji, potrzebujemy zawsze z wyprzedzeniem informacji o Państwa osobie i Państwa diagnozie. Pomoże Państwu w tym również nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi, udzielając niezbędnych informacji.

Po przekazaniu nam Państwa wyników przez Państwo lub Państwa lekarzy prowadzących będziemy mogli wydać wstępną ocenę Państwa kwalifikowalności do leczenia. Otrzymacie Państwo również informację o czasie trwania terapii, możliwym pokryciu kosztów i ewentualnych dodatkowych kosztach, które mogą wyniknąć w przypadku, jeśli Państwa ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa wydatków związanych z protonoterapią.

Jednak ostateczną decyzję o terapii protonowej podejmujemy zawsze dopiero po zaproszeniu Państwa na rozmowę w naszym ośrodku lub w razie potrzeby po przeprowadzeniu przez nas dalszej diagnostyki. Chętnie zaprosimy Państwa i osobę towarzyszącą do naszego ośrodka leczenia wiązką protonową na konsultację. Jeżeli w wyniku odbytej konsultacji stwierdzimy wskazanie do terapii protonowej i jeśli się Państwo na nią zdecydujecie, możemy bezpośrednio uzgodnić termin pierwszej wizyty i ułożenia planu terapii.

Dokumenty, które należy u nas złożyć, muszą być w języku niemieckim lub angielskim. Pisemna komunikacja między Państwem a naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi odbywa się również w języku niemieckim lub angielskim. Podczas późniejszej opieki na miejscu można korzystać z usług tłumacza.

W zależności od kraju, z którego pochodzisz, będziesz potrzebować różnych potwierdzeń od Państwa kasy chorych (w przypadku Polski NFZ) lub organu odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną.

Pacjenci spoza krajów UE, których koszty terapii protonowej pokrywa publiczne ubezpieczenie zdrowotne lub organ odpowiedzialny za opiekę zdrowotną, muszą dostarczyć nam także formularz E 112/S2.

Nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi zna różne procedury i chętnie udzieli Państwu informacji o wymaganych dokumentach.

Jeśli Państwa kasa chorych nie uczestniczy w procedurze rozliczeniowej E112, za leczenie naliczamy zryczałtowaną kwotę, którą pacjent musi uiścić przed rozpoczęciem leczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Koszty terapii protonowej w WPE.

Wstępna konsultacja w WPE trwa około 45 minut. W tym czasie jeden z naszych lekarzy przeprowadzi wywiad i badanie przedmiotowe. Omówi także sytuację chorobową i możliwości leczenia. Na tę konsultację możecie Państwo przyjść z tłumaczem swojego języka. Po odbyciu konsultacji damy Państwu wystarczającą ilość czasu na podjęcie decyzji o poddaniu się terapii protonowej.

 • Aktualne wyniki badań i zdjęcia z ostatnich dni/tygodni, których jeszcze nie otrzymaliśmy
 • Aktualna morfologia krwi (maks. sprzed 2 tygodni)
 • Aktualne badania laboratoryjne: Kreatynina, GFR, TSH, T3, T4
 • Książeczka alergika, RTG i książeczka terapii lekami przeciwzakrzepowymi (jeśli są dostępne)
 • Dokument tożsamości (paszport)
 • Leki osobiste lub lista leków, które regularnie zażywasz
 • Ewentualnie wymagane przez nas dodatkowe dokumenty
 • Okulary do czytania (jeśli są potrzebne)

Oczywiście możecie Państwo także zabrać ze sobą na rozmowę osobę towarzyszącą. W przypadku dodatkowych pytań proszę skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi.

W zależności od indywidualnych wyników, w celu zaplanowania terapii konieczne mogą okazać się następujące badania diagnostyczne:

 • Rezonans magnetyczny (MRI)
 • Tomografia komputerowa (TK)
 • USG
 • itd.

Abyśmy mogli w razie potrzeby przeprowadzić te badania, ważne jest, abyście Państwo w dniu konsultacji zarezerwowali sobie na nie odpowiednią ilość czasu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niezbędnych jeszcze badań proszę skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management).

W zasadzie każdy nowotwór, który można napromieniać konwencjonalną radioterapią, można również leczyć wiązką protonową. Ponadto terapia protonowa jest odpowiednia również w przypadku nowotworów, które wcześniej były niedostępne dla radioterapii, na przykład ze względu na zbyt bliskie położenie od ważnych dla życia, zdrowych narządów.

Decyzję o tym, czy w Państwa przypadku istnieje wskazanie do leczenia wiązką protonową, podejmie nasz zespół radioterapeutyczny na podstawie dostępnych wyników i zdjęć.

Wstępną ocenę możecie Państwo również otrzymać od naszego Działu Zarządzania Przypadkami Chorobowymi, do którego możecie się w każdej chwili zwrócić, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania. Dowiedzcie się Państwo więcej o wskazaniach, które obecnie można leczyć w ośrodku WPE.

W Essen jest wiele możliwości zakwaterowania. Niektóre z nich znajdują się w bliskiej odległości, a inne w mieście. Nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi chętnie Państwu w tym pomoże. Dowiedzcie się Państwo więcej o potencjalnych miejscach zakwaterowania podczas terapii protonowej.

Niektóre choroby wymagają stosowania chemioterapii równolegle z radioterapią. Zasadniczo chemioterapia może odbyć się również w Szpitalu Uniwersyteckim w Essen. Nasi lekarze ustalą to wcześniej z Państwem i Państwa szpitalem macierzystym.

Średni czas trwania sesji radioterapii wynosi około 30 minut – włącznie z pozycjonowaniem i unieruchomieniem. Samo napromienianie wiązką protonów trwa zaledwie kilka minut. Ułatwia to integrację sesji radioterapii w codziennym życiu. Uzyskajcie Państwo ważne informacje na temat czasu trwania leczenia i nie tylko.

Zapraszamy do kontaktu

Chcecie Państwo umówić się na wizytę w ambulatorium pielęgniarskim lub macie Państwo pytania dotyczące opieki podczas terapii protonowej? Proszę skontaktować się z naszym zespołem opieki pielęgniarskiej.

  Szybki kontakt

  Case management