0201 723 6600

Co to jest komisja onkologiczna?

Aby zapewnić w WPE możliwie najlepsze leczenie choroby nowotworowej, współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji. Współpraca odbywa się w ramach regularnych konferencji, podczas których omawiane i prezentowane są indywidualne dane dotyczące Państwa choroby i przebiegu leczenia. W żargonie medycznym konferencje te nazywane są komisjami onkologicznymi. Lub także: interdyscyplinarnymi konferencjami onkologicznymi.

Jakie dyscypliny specjalistyczne wchodzą w skład interdyscyplinarnej komisji onkologicznej w WPE?

Skład interdyscyplinarnych komisji onkologicznych zależy zazwyczaj od indywidualnego przypadku choroby pacjenta. Na przykład w przypadku choroby nowotworowej obejmuje ona zazwyczaj takie dziedziny jak radioterapia, medycyna nuklearna, onkologia i chirurgia.

Jednakże w zależności od choroby może ona obejmować także inne dyscypliny, aby wskazać możliwe alternatywy leczenia i zalecenia – w celu uzyskania możliwie najlepszego efektu leczenia nowotworu.

Możliwe dodatkowe dyscypliny:

  • Hematoonkologia (w przypadku nowotworów atakujących krew)
  • Endokrynologia (w przypadku nowotworów atakujących narządy wytwarzające hormony, takie jak tarczyca)
  • Urologia (w przypadku raka prostaty)
  • Okulistyka (w przypadku nowotworów oka)

I wiele innych.

Informacje o WPE i Zachodnioniemieckim Centrum Leczenia Nowotworów w Essen

Jako placówka Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Essen Klinika Terapii Cząsteczkowej przy WPE jest ściśle zintegrowana z jednym z największych ośrodków onkologicznych w Niemczech – Zachodnioniemieckim Centrum Leczenia Nowotworów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zebrać szeroki zakres doświadczeń w naszych komisjach onkologicznych i połączyć szeroką gamę metod terapeutycznych. Pomaga to w uzyskaniu optymalnej terapii opartej na dziesięcioleciach doświadczeń i specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy. Aby uzyskać możliwie najlepszy rezultat. Masz pytania dotyczące naszych komisji onkologicznych lub ogólnie terapii protonowej?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy tu dla Państwa.

Proces kontaktowania się

Macie Państwo pytania dotyczące WPE? Albo przebiegu leczenia?

Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

    Szybki kontakt

    Case management