Terapia protonowa – przebieg leczenia

Leczenie chorego można rozpocząć już po upływie 2-3 tygodni od pierwszej wizyty. Sesje napromieniania prowadzimy w trybie ambulatoryjnym. Aby leczenie było lepiej tolerowane, niezbędną dawkę promieniowania rozkładamy na kilka tygodni. Przez okres 6-8 tygodni przychodzą Państwo do nas 5 razy w tygodniu o uzgodnionej porze.

Jedna sesja terapeutyczna trwa ok. 30 minut wraz z założeniem stabilizatorów. Samo napromienianie trwa zaledwie kilka minut.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z przebiegu badania.

Kontrole po zakończeniu leczenia

Pełną terapię protonową zamyka zawsze badanie końcowe. Po kolejnych 3 miesiącach zaprosimy Państwa na pierwsze badanie kontrolne. Kolejne badania kontrolne przeprowadzamy co roku przez kolejne 5 lat. Nasze Centrum przestrzega zasady regularnych badań kontrolnych, niemniej mogą też Państwo zgłaszać się do kontroli w swoim ojczystym kraju po uzgodnieniu takiego rozwiązania z naszymi lekarzami.

Wyniki badań kontrolnych włączamy do naszych badań klinicznych w celu umożliwienia długofalowych wniosków. Informacje dotyczące dobrowolnego udziału w poszczególnych badaniach znajdą Państwo tutaj. Przekażemy je również podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli badania kontrolne będą odbywały się poza naszym Centrum, prześlemy do Państwa oraz lekarza prowadzącego odpowiednie ankiety z prośbą o ich wypełnienie.

Jeżeli pozostaną Państwo pod naszą opieką, będziemy zapraszać Państwa na kolejne badania kontrolne do naszego Centrum.

Badania

Nasze badania przyczyniają się do postępu nauki i pomagają nam optymalizować leczenie. Udział pacjentów w badaniach prowadzonych przez nasze Centrum jest dobrowolny. Ponieważ zależy nam nie tylko na skuteczności działań leczniczych, ale również na lepszym tolerowaniu terapii i możliwie wysokim komforcie życia pacjentów po zakończeniu leczenia, dokumentujemy i analizujemy wszystkie dane o przebiegu leczenia w naszym Centrum oraz dalszym przebiegu choroby z zachowaniem zasady anonimowości. Uzyskane wyniki pomogą nam dokładniej ocenić korzyści i ryzyka związane z radioterapią protonową. Posłużą też jako podstawa do opracowania nowych standardów leczenia oraz przyszłych scenariuszy badań.

Gdy otrzymają Państwo propozycję udziału w badaniach, będą mogli Państwo dokładnie omówić tę kwestię z zainteresowanymi lekarzami i dopiero wówczas zdecydować, czy zgadzają się Państwo na udział w badaniach. Państwa zgoda na udział w badaniach pomoże nam lepiej zrozumieć Państwa schorzenie i/lub udoskonalić jego leczenie. Umożliwi także lekarzom zatrudnionym w Centrum i innych światowych ośrodkach opracowywanie coraz lepszych metod leczenia.

Your Contact

Sarkom Behandlung - Ihr Kontakt zum Case Management

The case management of WPE will assist you with questions you may have.