0201 723 6600

Finansowanie terapii protonowej

Kwestie związane z finansowaniem terapii protonowej wyjaśni z Państwem personel Case Management na etapie analizy możliwości leczenia oraz po podjęciu przez Państwa decyzji o umówieniu się na pierwszą wizytę. Rozwiązanie to umożliwia szybkie podjęcie leczenia.

Finansowanie terapii protonowej w przypadku pacjentów z obszaru UE

Pacjentom z państw członkowskich UE przysługuje prawo dowolnego wyboru lekarza, w tym również prawo do leczenia w Niemczech na zasadzie refundacji kosztów przez krajową kasę chorych ubezpieczającą danego chorego. Zgodnie z powyższym, pacjent z innego państwa członkowskiego UE może ubiegać się o refundację kosztów w sytuacji, gdy zdecyduje się poddać terapii protonowej w Niemczech.

Dotyczy to również pacjentów zamieszkałych w innych państwach UE, którzy przyjeżdżają do Niemiec wyłącznie w celu podjęcia leczenia. Na wypadek takich sytuacji obowiązuje sformalizowana procedura umożliwiająca rozliczenie kosztów leczenia między niemiecką kasą chorych a kasą chorych danego kraju. W tym celu powinni Państwo złożyć u swojego ubezpieczyciela wniosek o wydanie formularza E 112/S2, a następnie przesłać go wraz z kopią paszportu/ dowodu osobistego do działu Case Management.

System ubezpieczeniowy innego kraju może wymagać od pacjenta dopełnienia dodatkowych formalności, dlatego prosimy o skontaktowanie się ze swoim ubezpieczycielem również w tej sprawie. Gdyby Państwa ubezpieczyciel nie był objęty procedurą rozliczeniową E 112/S2, skalkulujemy koszt leczenia, a następnie poprosimy Państwa o wpłatę wyliczonej kwoty przed rozpoczęciem leczenia. Prosimy zwrócić się przedtem do naszego działu Case Management.

Samodzielne finansowanie

Jeżeli nie są Państwo ubezpieczeni w ustawowej kasie chorych danego kraju UE, wzgl. Państwa ubezpieczyciel nie jest objęty procedurą rozliczeniową E 112/S2, muszą Państwo pokryć koszty leczenia na własną rękę. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas indywidualny kosztorys leczenia z prośbą o dokonanie przelewu przed przyjazdem do naszego Centrum. W sprawie szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z działem Case Management.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.