0201 723 6600

Pokrycie kosztów terapii protonowej w WPE

Uzyskaliście Państwo odpowiedź na pytanie, czy terapia protonowa jest dla Państwa optymalną alternatywą leczenia? Zdecydowaliście się Państwo już na leczenie wiązką protonów? W takim razie do wyjaśnienia pozostaje jedynie pytanie, kto pokryje koszty Państwa protonoterapii.

Abyście nie musieli Państwo robić tego sami, nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management) pomoże Państwu w wyjaśnieniu sprawy pokrycia kosztów. Od chwili, gdy zakwalifikujemy Państwa do leczenia i podejmiecie Państwo decyzję o pierwszej wizycie w naszym ośrodku. Poniżej znajdziecie Państwo ważne informacje na ten temat.

Case management


Pokrycie kosztów protonoterapii pacjentów z UE

Jeśli jesteście Państwo pacjentami z państwa członkowskiego UE, obowiązują Państwa zasady wolności w wyborze lekarza. To znaczy, że: możecie Państwo także poddać się leczeniu w Niemczech i ubiegać się o zwrot jego kosztów w instytucji, w której jesteście Państwo ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to również sytuacji, gdy mieszkacie Państwo w innym kraju UE i przyjeżdżacie do Niemiec wyłącznie w celu odbycia terapii protonowej.

Pomiędzy zagranicznymi i niemieckimi ustawowymi zakładami ubezpieczeń zdrowotnych istnieje sformalizowana procedura rozliczeniowa w zakresie realizacji leczenia. W tym celu potrzebujemy dwóch dokumentów:

W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi, aby otrzymać właściwy dokument o odpowiedniej treści.

Przepisy te dotyczą jednak wyłącznie kosztów terapii protonowej i ewentualnego znieczulenia! Dodatkowe wydatki – takie jak tłumaczenia ustne, zakwaterowanie, podróż lub wyżywienie – nie są pokrywane i muszą zostać ustalone osobno lub, jeśli to konieczne, poniesione samodzielnie przez pacjenta. Ponieważ niemieckie kasy chorych również nie pokrywają tych kosztów, pokrycie kosztów dotyczy zawsze wyłącznie świadczeń medycznych. Prosimy o wcześniejsze wyjaśnienie tej kwestii.

Pokrycie kosztów terapii protonowej bez ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli Państwa zakład ubezpieczeniowy nie uczestniczy w procedurze rozliczeniowej E112/S2 lub pochodzicie Państwo z kraju spoza UE, naliczymy przedpłatę za leczenie na podstawie szacunkowych kosztów. Kwotę tę należy uiścić przed rozpoczęciem leczenia.

Pokrycie kosztów terapii protonowej przez niemieckie ustawowe ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli jesteście Państwo ubezpieczeni w Niemczech, w razie potrzeby rozliczenia można dokonać za pośrednictwem Państwa kasy chorych. Prosimy o bezpośrednie poinformowanie naszego Działu Zarządzania Przypadkami Chorobowymi, abyśmy mogli ustalić dokładny przebieg rozliczenia

Ważne informacje dotyczące zagranicznego systemu ubezpieczeń:

Zagraniczny system ubezpieczeń może przewidywać pewne obowiązki formalne, których jako pacjent musicie Państwo przestrzegać. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy skontaktować się ze swoją instytucją ubezpieczenia zdrowotnego.

Pokrycie kosztów terapii protonowej bez ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli Państwa zakład ubezpieczeniowy nie uczestniczy w procedurze rozliczeniowej E112/S2 lub pochodzicie Państwo z kraju spoza UE, naliczymy przedpłatę za leczenie na podstawie szacunkowych kosztów. Kwotę tę należy uiścić przed rozpoczęciem leczenia.

Zapraszamy do kontaktu

Chcecie Państwo umówić się na wizytę w ambulatorium pielęgniarskim lub macie Państwo pytania dotyczące opieki podczas terapii protonowej? Proszę skontaktować się z naszym zespołem opieki pielęgniarskiej.

    Szybki kontakt

    Case-Management