0201 723 6600

Wszystkie zapytania o możliwość przyjęcia do leczenia – telefoniczne, mailowe lub przesłane za pomocą formularza kontaktowego – trafiają do działu Case Management. Zapytanie można skierować osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny lub lekarza prowadzącego. Personel Case Management poprowadzi Państwa do momentu rozpoczęcia terapii. Poinformuje Państwa również, czy postawiona diagnoza daje podstawę do objęcia Państwa leczeniem.

Jeżeli wraz z zapytaniem przesłali Państwo najważniejsze informacje medyczne, zostaną one niezwłocznie zweryfikowane przez jednego z naszych lekarzy radioterapeutów w celu stwierdzenia, czy radioterapia protonowa jest dla Państwa właściwym rozwiązaniem. Jeżeli nie dołączyli Państwo do zapytania dokumentacji medycznej wzgl. jest ona niekompletna i wymaga uzupełnienia, zostaną Państwo o tym poinformowani przez pracownika działu Case Management.

Zapytanie i dokumentację medyczną należy przesłać do naszego Centrum w języku angielskim lub niemieckim.

W celu wstępnej weryfikacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • zbiorcza karta informacyjna (zawierająca informacje o diagnozie i przebiegu leczenia)
  • alternatywnie: wyniki badań i opisy leczenia operacyjnego
  • aktualne zdjęcia TK lub RM na CD/DVD, wraz z opisami badań.

Niedługo potem, zazwyczaj w ciągu 1-2 dni otrzymają Państwo informację o możliwości objęcia Państwa terapią protonową.

Następnie zaprosimy Państwa – chętnie w asyście osoby towarzyszącej – na 2-dniową wizytę w naszym Centrum. Przedtem poprosimy o dosłanie nam kolejnych dokumentów. Dokładny wykaz dokumentów znajdą Państwo tutaj.

pdf Cover
Wykaz dokumentów
PDF-Dokument, 311 kBLaden

Pierwsza wizyta

W pierwszym dniu zaprosimy Państwa na ok. godzinną rozmowę z jednym z naszych lekarzy specjalistów. Celem wizyty będzie wspólne zweryfikowanie wskazania do leczenia, omówienie celów terapii, przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań oraz omówienie przebiegu leczenia wraz z możliwymi czynnikami ryzyka. Dział Case Management chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące procedur i spraw organizacyjnych.

Planowanie leczenia

W drugim dniu, po ostatecznym przemyśleniu przez Państwa decyzji o poddaniu się napromienianiu, odbędzie się tzw. planowanie leczenia. Ponieważ naświetlanie należy zawsze przeprowadzać bardzo precyzyjnie, tj. z dokładnością co do milimetra, pacjent w trakcie zabiegu nie może się poruszać.

W celu unieruchomienia chorego stosujemy specjalnie wykonane stabilizatory, takie jak poduszki próżniowe, formy gipsowe lub maski, zależnie od regionu napromieniania. Wykonanie i dopasowanie stabilizatorów następuje podczas wizyty poświęconej planowaniu leczenia.

Na potrzeby planowania wykonujemy ponadto tomografię komputerową (symulacyjna TK) oraz tomografię rezonansu magnetycznego (symulacyjne obrazowanie RM). Symulacyjna tomografia komputerowa jest badaniem rtg dostarczającym przekrojowe obrazy ciała pacjenta. Symulacyjna tomografia rezonansu magnetycznego jest również techniką obrazowania, w której przekrojowe obrazy ciała uzyskuje się za pomocą silnego pola elektrycznego.

Dysponując dokładnymi obrazami zmian chorobowych, lekarz prowadzący wraz z fizykiem medycznym mogą precyzyjnie zaprojektować i w pewnym sensie zasymulować proces leczenia, wykorzystując do tego celu „trójwymiarowy model pacjenta w technologii TK”.

Opracowanie i zoptymalizowanie planu napromieniania jest bardzo pracochłonne i zajmuje około 2 tygodnie. Po opracowaniu planu leczenia można rozpocząć terapię protonową. Zanim to nastąpi, uzgodnimy z Państwem dokładne terminy pojedynczych sesji.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.