Vesttysk protonbehandlingssenter (WPE)

Vesttysk protonbehandlingssenter i Essen (WPE) er en av de ledende institusjonene innenfor strålebehandling med protoner i Tyskland og et av de mest moderne protonbehandlingssentrene i verden. Teamet på klinikken for partikkelbehandling og WPE gGmbH, som består av leger, radiologiassistenter og medisinske fysikere, behandler på WPE pasienter med tumorer på følsomme steder i menneskekroppen, der det ikke er mulig eller svært vanskelig å operere.

Globalt sett har over 170 000 personer allerede gjennomgått en vellykket protonbehandling, særlig mot tumorer i øyet, hjernen, ryggraden og bekkenet. Også når det gjelder tumorer hos barn, gir protonbehandling potensielle fordeler på grunn av lavere belastning av det følsomme, ennå umodne vevet. Behandling av barn er derfor et tyngdepunkt ved WPE.

WPE gGmbH er et datterselskap av Universitetssykehuset i Essen. Det medisinske teamet på klinikken for partikkelbehandling under ledelse av professor Beate Timmermann gjennomfører behandlingen med protoner. Klinikken for partikkelbehandling arbeider tett sammen med de andre klinikkene og instituttene ved Universitetssykehuset i Essen. Kreftbehandling eller onkologi har i mange år vært ett av tyngdepunktene ved sykehusdriften, forskningen og undervisningen ved Universitetssykehuset i Essen. Derfor er klinikken for partikkelbehandling tilknyttet Tysklands største og viktigste onkologisenter Vesttysk tumorsenter (WTZ) – og pasientene drar nytte av den onkologiske kompetansen til alle disiplinene.

På nettsidene våre får du vite alt du trenger om behandling med protoner, opplegget for behandlingen, utstyret, og den tilgjengelige teknologien ved WPE.

  • Forespørsel om behandling

  • Kontakt

Virtual Tour

  • Major milestone – WPE treats its 1,000th patient

    Read more about the patient, her illness and the benefits of  proton therapy.

  • read more