Hva er protonbehandling?

Protonbehandling er en moderne og nøyaktig form for strålebehandling som brukes til å behandle kreftsykdommer. På grunn av strålenes fysikalske egenskaper betraktes behandlingen som særlig skånsom og effektiv. Den har vært benyttet over hele verden i flere tiår. Som følge av tekniske fremskritt og økende investeringer blir protonbehandling stadig lettere tilgjengelig over større geografiske områder og benyttes ved stadig flere indikasjoner.

Til sammen er over 150 000 pasienter allerede behandlet med protoner. Som standardindikasjoner for protonbehandling regnes i dag chordom og chondrosarkom i skallebasis og aksialskjelettet, tumorer i øyebunnen og i økende grad solide tumorer hos barn.

WPE har fire behandlingsrom med forskjellige protonmodaliteter og muligheten til bildeundersøkelser ved hjelp av røntgen, CT og MRT. Ettersom vi nå i startfasen har begrenset kapasitet fordi vi i tillegg til klinisk drift også har tatt i bruk andre rom og systemer, vil vi i første omgang begrense oss til noen utvalgte indikasjoner. Denne vurderingen foretas på bakgrunn av de teknologiske forutsetningene og de medisinske mulighetene. I takt med utbyggingen av teknologien og kapasiteten på våre behandlingsrom blir listen over indikasjoner stadig lengre.

For tiden behandler WPE særlig tumorer i hode-, ryggrad- og bekkenområdet (altså primære hjernetumorer som sarkom i skallebasis, ansiktsskjelett, ryggrad og bekken) som ikke beveges ved respirasjon. Prostatakarsinom og nasofaryngealt karsinom behandles også på WPE.

Protonbehandlingen som gis her, kan være særlig gunstig for tumorer hos barn på grunn av den lavere belastningen av det ennå umodne, følsomme vevet. Også småbarn (< fem år) kan behandles med protoner hos oss. Behandling av barn utgjør for tiden et viktig tyngdepunkt på WPE.

Siden januar 2015 har vi på WPE også tilbudt bestråling med protoner av hele det sentrale nervesystemet (kraniospinal strålebehandling). Takket være protonstrålene kan indre organer som hjerte, tarm, skjoldbruskkjertel eller eggstokker skånes under strålebehandlingen. Som de første i Europa tilbyr vi også denne komplekse behandlingsformen rutinemessig til barn under sedering.

Bevegelige tumorer, slik som i området bryst, lunger, lever, mage, tarm og bukspyttkjertel, blir for tiden ikke behandlet.

Her finner du en oppdatert liste over kreftsykdommer som behandles ved WPE.

Behandlung Protonentherapie

Spesielle egenskaper ved protonbehandling

Strålebehandling tåles bedre jo mer nøyaktig den kan konsentreres om tumorvevet som skal ødelegges. Og på dette punktet har protonene en stor fordel: Energioverføringen fra protonene når de trenger inn i vevet, er svært ubetydelig i starten, men øker plutselig etter nesten full oppbremsning – en liten «eksplosjon» som kan styres fritt og millimeternøyaktig. Etter maksimal dose stopper så virkningen av strålen plutselig opp, slik at friskt vev som ligger rett bak tumoren, opplever så godt som ingen belastning.

Som regel tåler pasientene behandlingen godt: De kan som oftest fortsette med sine daglige gjøremål uten å bli for mye påvirket av sterke bivirkninger. Naturligvis er de akutte bivirkningene avhengig av behandlingen, men også av andre faktorer, for eksempel medikamentinntak. På lang sikt håper vi at protonbehandling skal bidra til å redusere faren for senvirkninger og sekundære tumorer etter strålebehandling.

Sammenligning av frisettingen av stråleenergi ved fotoner og protoner, avhengig av den nødvendige inntrengningsdybden i kroppen (her 30 cm).

Strålingseffekt av protonbehandlingen

Målet for enhver strålebehandling er å deaktivere tumorcellene. Deres delingsevne skal stoppes, arvestoffet i tumorcellene skal skades permanent. Dette oppnås med ioniserende stråler: De skader både kjernen og membranen i tumorcellene.

For å skåne det omkringliggende friske vevet er nøyaktig planlegging og behandling svært viktig for å oppnå den ønskede virkningen på tumoren og belaste det omkringliggende normalvevet minst mulig.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit für Strahlentherapie im WPE.

Teknologien bak protonbehandling

Samarbeid

WPE benytter teknologien fra IBA, den verdensledende produsenten av protonbehandlingsteknologi.IBA