Protonbehandling ved hjernetumorer (tumorer i det sentrale nervesystemet)

Ved en hjernetumor gir behandling gjennom bestråling med protoner enkelte fordeler sammenlignet med tradisjonell strålebehandling. Dette skyldes at de fysiske egenskapene til protonene er forskjellige fra egenskapene til fotonene, som brukes i konvensjonell strålebehandling. Inntrengningsdybden til protonene er i motsetning til fotonene millimeternøyaktig og kan styres individuelt. Dermed kan den nødvendige stråledosen frisettes med høy presisjon i tumoren og ikke i det friske vevet. Dette betyr for det første at hjernetumoren ødelegges, ofte uten operativt inngrep, og for det andre at det friske vevet og dermed de kognitive funksjonene til hjernen, for eksempel hukommelsen, skånes i større grad.

Bivirkninger som kvalme, tap av smakssans og hormonforstyrrelser reduseres ved bruk av protonbehandling. Dette er fordelaktig for vekten og væskebalansen i kroppen og har i tillegg en gunstig virkning for et vellykket behandlingsresultat og en forbedret livskvalitet både under og etter behandlingen.

Vi behandler i utgangspunktet alle typer hjernetumorer, både godartede og ondartede. Klinikken vår har dessuten en særlig ekspertise når det gjelder behandling av sjeldne tumorer som ependymon, medulloblastom, rhabdoide tumorer, kraniofaryngeom og hypofyseadenom.

Sykdommer som kan behandles

  • AT/RT (atypisk teratoid/rhabdoid tumor)
  • Astrocytom (også oligoastrocytom, oligodendrogliom og lignende)
  • Choroid plexus papillom
  • Ependymom
  • Gliom grad I, II,III, IV
  • Glioblastom
  • Gliosarkom
  • Kimcelletumor (germinom)
  • Medulloblastom, stPNET
  • Meningeom
  • Neuroblastom

Eksempler på spesielle tumorformer (dels godartede, dels ondartede):

  • Akustikusneurinom
  • Atypisk neurocytom
  • Hemangiopericytom
  • Hypofyseadenom
  • Kraniofaryngeom
  • Pilocytisk astrocytom

  Vi behandler dessuten sjeldne CNS-tumorer. Spør oss om dette!
  Vi har også spesiell ekspertise når det gjelder bestråling av den kraniospinale aksen.

Kan protonbehandling kombineres med andre behandlingsformer?

Protonbehandling inngår som regel som en del av et interdisiplinært behandlingskonsept, som også tar i betraktning behandlingsalternativer og anbefalinger fra forskjellige andre onkologiske disipliner. I prinsippet kan en protonbehandling gis både i forkant og i etterkant av en operasjon eller kjemoterapi. Kjemoterapi som gis parallelt, er også mulig. Avhengig av hvor pasienten er bosatt, kan disse andre behandlingsformene enten gis ved et lokalt sykehus / en lokal praksis eller direkte på Universitetssykehuset i Essen. Case Management gir deg gjerne individuelle råd om dette.

Hva slags dokumenter trengs?

Til en rask innledende, individuell undersøkelse for å finne ut om protonbehandling i det hele tatt er aktuelt for deg, trenger vi en sammenfattende legerapport, eller eventuelt lege- og operasjonsrapporter på engelsk eller tysk, pluss aktuelle CT- eller MRT-bilder.

Til den etterfølgende planleggingen av behandlingen din trenger vi flere dokumenter, og vi har samlet alt som trengs på denne listen. Hvis du har flere spørsmål, er det bare å spørre våre Case Management-medarbeidere.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller lurer på om det er aktuelt for deg med protonbehandling, er du hjertelig velkommen til å ta direkte kontakt med oss – også hvis ditt sykdomsbilde ikke er nevnt her.

Behandlingsforløpet avhenger alltid av din spesifikke indikasjon og situasjon. Våre Case Management-medarbeidere gir deg gjerne personlig rådgivning. De kan hjelpe deg med å fremskaffe de nødvendige dokumentene og sørger for at disse i løpet av kort gjennomgås av en strålingsonkolog fra WPE.

Andre aktuelle spørsmål:

European Cancer Centres Certified Neuro-Oncology Centre.