Protonbehandling ved ØNH-tumorer

På denne siden finner du informasjon om mulig behandling av din ØNH-tumor ved hjelp av protonbehandling ved WPE. Gjennom denne svært nøyaktige og derfor skånsomme formen for strålebehandling kan vi behandle en rekke godartede og ondartede ØNH- og hode-halstumorer. For tiden behandler vi overveiende fremskredne hode-/halstumorer, for eksempel nasofaryngealt karsinom (tumorer i nesehulen), karsinom i bihulene, estesioneuroblastom og spyttkjertelkarsinom. Behandlingsmulighetene og behandlingsforløpet ved senteret vårt avhenger alltid av det individuelle sykdomsbildet til hver enkelt pasient.

Diagnoser som kan behandles

  • Adenoid cystisk karsinom
  • Adenokarsinom
  • Estesioneuroblastom
  • Acinicellekarsinom
  • Karsinom i bihulene
  • Kraniofasial tumor
  • Ondartet epitelial tumor
  • Myoepitelialt karsinom
  • Nasofaryngealt karsinom
  • Olfaktorisk neuroblastom
  • Plateepitelkarsinom
  • Slimhinnemelanom
  • Spyttkjertelkarsinom

Our Case Management staff will be pleased to advise you personally in all questions and control the therapy at the WPE. In addition, they help you with the compilation of the required documentation and direct you to a radiotherapy specialist. Please contact us even in the event that the ENT tumour relevant for you is not listed here – we examine each individual case in detail.

Even if proton therapy is not the optimum form of treatment we will be pleased to suggest contact partners for you at the West German Tumour Centre (WTZ), with which the WPE is affiliated.

Kombinasjonsmuligheter med andre behandlingsformer

De viktigste behandlingsformene for ØNH-tumorer er operasjon, strålebehandling og kjemoterapi. Akkurat som ved strålebehandling med fotoner blir protonbehandlingen ikke anvendt isolert, men innenfor rammen av en interdisiplinær behandlingsplan. Denne planen fastsettes for hver enkelt pasient og sykdom av representanter for alle relevante fagdisipliner og samles på en elektronisk tavle.

Ofte gis strålebehandling med protoner av ØNH-tumorer i etterkant av en operasjon. Dette gjøres noen ganger hvis man ikke kunne fjerne alt tumorvevet under et inngrep, hvis sikkerhetsmarginene var svært knappe eller dersom tumoren allerede hadde spredt seg til lymfeknuter eller andre organer. Ved kasus der en tumor av medisinske eller andre grunner ikke kan opereres, kan man i enkelte tilfeller benytte bestråling kombinert med kjemoterapi.

Avhengig av hvor du bor, kan kjemoterapien også gjennomføres ved et lokalt sykehus eller en lokal legepraksis eller på Universitetssykehuset i Essen.

Er det aktuelt med behandling av min ØNH-tumor?

ØNH-tumorer kan som regel behandles med protonbehandling dersom du har fått en anbefaling om strålebehandling av din behandlende spesialist eller onkolog. Men ettersom det alltid er ditt aktuelle sykdomsbilde som er avgjørende, må våre strålingsonkologer gjennomgå ditt spesielle tilfelle ned til minste medisinske detalj.

Hva slags dokumenter trengs?

Til en rask innledende, individuell undersøkelse for å finne ut om protonbehandling i det hele tatt er aktuelt for deg, trenger vi en sammenfattende legerapport, eller eventuelt lege- og operasjonsrapporter på engelsk eller tysk, pluss aktuelle CT- eller MRT-bilder.

Til den etterfølgende planleggingen av behandlingen din trenger vi flere dokumenter, og vi har samlet alt som trengs på denne listen. Hvis du har flere spørsmål, er det bare å spørre våre Case Management-medarbeidere.

Kontakt oss

Ingen pasienter og ingen ØNH-tumorer er like, derfor behandler vi alltid pasientene våre individuelt. Din kontakt med oss opprettes gjennom vår pasientservice, Case Management. Dette systemet er grensesnittet mellom deg og vårt team av leger og terapeuter. Når vi har mottatt en forespørsel fra deg, dine nærmeste eller din lege, blir du tildelt en personlig kontaktperson fra Case Management-teamet. Denne kontaktpersonen hjelper deg også å samle all nødvendig dokumentasjon. Når alle nødvendige opplysninger foreligger, blir dokumentasjonen gjennomgått av en strålingsonkolog.

European Cancer Centres zertifiziertes Kopf-Hals-Tumor Zentrum.