Sarkombehandling med protoner

Selv om sarkomer forekommer relativt sjelden, behandler vi denne tumorformen svært ofte ved WPE. For tiden behandler vi alle godartede og ondartede tumorer, der det ikke er benyttet store metallimplantater og det ikke foreligger noen bevegelse ved respirasjon. Som regel dreier det seg da om sarkomer i skallebasis, ansiktsskjelett, torso, ryggrad eller bekken. Dette kan være ulike undertyper av tumorer i bløtvev, knokler eller brusk- og støttevev, for eksempel rhabdomyosarkom, osteosarkom, Ewings sarkom eller chondrosarkom – men også spesifikke, sjeldne tumorer som chordom.

I dag betraktes særlig chordom og chondrosarkom i skallebasis som anerkjent indikasjon for protonbehandling. Disse tumorene ligger rett ved siden av kritiske strukturer som hjernestamme, synsnerver og tinninglapp. Ofte kan disse tumorene ikke fjernes helt gjennom operasjon. På grunn av den lave strålebehandlingsfølsomheten kan disse tumorene heller ikke i tilstrekkelige doser behandles med konvensjonelle metoder for strålebehandling. Med protoner kan disse tumorene bestråles skånsomt uten å skade det omkringliggende vevet.

En forbestråling med klassisk strålebehandling betyr som regel ikke at protonbehandling er utelukket. Muligheten for ny bestråling må i alle tilfeller undersøkes grundig og ses i sammenheng med de gamle bestrålingsresultatene. Behandlingsmulighetene og behandlingsforløpet ved senteret vårt avhenger alltid av det individuelle sykdomsbildet til hver enkelt pasient.

Selv om sarkomer forekommer relativt sjelden, behandler vi denne tumorformen svært ofte ved WPE. For tiden behandler vi alle godartede og ondartede tumorer, der det ikke er benyttet store metallimplantater og det ikke foreligger noen bevegelse ved respirasjon. Som regel dreier det seg da om sarkomer i skallebasis, ansiktsskjelett, torso, ryggrad eller bekken. Dette kan være ulike undertyper av tumorer i bløtvev, knokler eller brusk- og støttevev, for eksempel rhabdomyosarkom, osteosarkom, Ewings sarkom eller chondrosarkom – men også spesifikke, sjeldne tumorer som chordom.

I dag betraktes særlig chordom og chondrosarkom i skallebasis som anerkjent indikasjon for protonbehandling. Disse tumorene ligger rett ved siden av kritiske strukturer som hjernestamme, synsnerver og tinninglapp. Ofte kan disse tumorene ikke fjernes helt gjennom operasjon. På grunn av den lave strålebehandlingsfølsomheten kan disse tumorene heller ikke i tilstrekkelige doser behandles med konvensjonelle metoder for strålebehandling. Med protoner kan disse tumorene bestråles skånsomt uten å skade det omkringliggende vevet.

En forbestråling med klassisk strålebehandling betyr som regel ikke at protonbehandling er utelukket. Muligheten for ny bestråling må i alle tilfeller undersøkes grundig og ses i sammenheng med de gamle bestrålingsresultatene. Behandlingsmulighetene og behandlingsforløpet ved senteret vårt avhenger alltid av det individuelle sykdomsbildet til hver enkelt pasient.

Diagnoser som kan behandles

  • Angiosarkom
  • Chondrosarkom
  • Chordom
  • Desmoid
  • Epiteloid sarkom
  • Ewings sarkom
  • Fibromatose
  • Fibromyksoid sarkom
  • Leiomyosarkom
  • Liposarkom
  • Nerveskjedetumor
  • Osteoblastom
  • Osteosarkom
  • pPNET
  • Rhabdoidtumor
  • Rhabdomyosarkom
  • Synovialt sarkom

Kan protonbehandling kombineres med andre behandlingsformer?

Avhengig av den nøyaktige sykdommen, plassering og størrelse kan sarkomer behandles både med operasjon, strålebehandling og kjemoterapi. Akkurat som ved strålebehandling med fotoner blir protonbehandlingen ikke anvendt isolert, men innenfor rammen av en interdisiplinær behandlingsplan. Denne planen fastsettes for hver enkelt pasient og sykdom av representanter for alle relevante fagdisipliner og samles på en elektronisk tavle.

Det betyr at strålebehandling av sarkomer kan gis både før en operasjon (neoadjuvant) – særlig ved store tumorer – for å forminske tumoren, men også etter en operasjon (adjuvant) for å tilintetgjøre eventuelle resterende tumorceller i kroppen. Unntaksvis kan også bare bestråling uten operasjon komme på tale, særlig dersom et kirurgisk inngrep ikke er mulig av medisinske grunner.

Er protonbehandling aktuelt for meg?

Hvis du har fått henvisning til strålebehandling av spesialist eller onkolog, er i prinsippet også protonbehandling mulig. Det avgjørende er imidlertid alltid den individuelle indikasjonen. Hvert enkelt tilfelle blir derfor kontrollert medisinsk av våre spesialister på strålebehandling (strålingsonkologer) i forkant.

Hva slags dokumenter trengs?

Til en rask innledende, individuell undersøkelse for å finne ut om protonbehandling i det hele tatt er aktuelt for deg, trenger vi en sammenfattende legerapport, eller eventuelt lege- og operasjonsrapporter på engelsk eller tysk, pluss aktuelle CT- eller MRT-bilder.

Til den etterfølgende planleggingen av behandlingen din trenger vi flere dokumenter, og vi har samlet alt som trengs på denne listen. Hvis du har flere spørsmål, er det bare å spørre våre Case Management-medarbeidere.

Kontakt oss

Medarbeiderne i vår Case Management gir deg også individuelle råd og svar på alle spørsmål og gjennomgår behandlingen i WPE. I tillegg hjelper de deg å samle alle nødvendige dokumenter og følger deg videre til undersøkelsen av en spesialist på strålebehandling ved senteret vårt. Kontakt oss gjerne selv om din tumor ikke er nevnt her – vi går nøye gjennom hvert enkelt tilfelle.

European Cancer Centres Certified Sarcoma Centre.