Forespørsel om behandling

Alle forespørsler – per telefon, e-post eller via vårt kontaktskjema – mottas først av vår pasientservice, Case Management. En forespørsel kan sendes av deg selv, dine nærmeste eller din behandlende lege. Fra nå av og til behandlingen starter vil en medarbeider fra Case Management være din spesielle kontaktperson. Hun gir deg også en tilbakemelding med hensyn til om diagnosen din er aktuell for protonbehandling.

Hvis du har sendt med alle relevante opplysninger sammen med forespørselen, kontrollerer en av våre strålingsonkologer omgående om protonbehandling kan være et egnet alternativ for deg. Hvis de nødvendige dokumentene ikke er lagt ved forespørselen din eller ikke er fullstendige slik at vi trenger mer informasjon, vil din kontaktperson fra Case Management henvende seg direkte til deg.

Forespørsler og dokumenter som sendes til WPE, må være skrevet på engelsk eller tysk.

Følgende dokumenter trengs til denne første gjennomgangen

    • En sammenfattende legerapport (med opplysninger om diagnose og sykdomsforløp)
    • Eller: Lege- og operasjonsrapporter
    • Aktuelle CT- eller MRT-bilder på CD/DVD, inkludert resultat av undersøkelsene

Som regel får du tilbakemelding i løpet av 1-2 dager med hensyn til om det i det hele tatt kan gis protonbehandling.

Deretter kaller vi deg inn – gjerne sammen med familien – til en første todagers konsultasjon. I forkant av dette trenger vi enda flere dokumenter. Du finner den nøyaktige listen her.

Første konsultasjon

Den første dagen blir det en orienteringssamtale på cirka en time med en lege i teamet vårt. Under denne samtalen går vi sammen gjennom indikasjon, snakker om behandlingsmål, studerer de tilgjengelige undersøkelsesresultatene, informerer om behandlingsforløpet og mulige risikomomenter. Her får du muligheten til å stille spørsmål til Case Management om forløpet eller organiseringen.

Planlegging av behandlingen

Den andre dagen, når du har bestemt deg for om du vil satse på behandling ved WPE, gjennomføres en planleggingsøkt. Ettersom bestrålingen må gjennomføres millimeternøyaktig – og alltid treffsikkert – må pasienten ikke røre seg under bestrålingen. For å gjøre dette lettere bruker vi spesiallagede posisjoneringshjelpemidler, for eksempel vakuumputer, gipsskall eller masker, avhengig av nøyaktig bestrålingsområde. Dette lages og tilpasses under planleggingsøkten.

Under planleggingsøkten tar vi dessuten en computertomografi (planleggings-CT) og en magnetresonanstomografi (planleggings-MRT). Planleggings-CT er en røntgenundersøkelse der det tas snittbilder av kroppen. Når det gjelder planleggings-MRT, er dette også bilder, men her genereres de ved hjelp av et svært kraftig magnetfelt. Med disse nøyaktige bilderesultatene av ditt tilfelle kan den behandlende legen og den medvirkende medisinske fysikeren planlegge og simulere behandlingen nøyaktig ved hjelp av en tredimensjonal „CT-pasientmodell“.
Utviklingen og optimeringen av denne bestrålingsplanen er svært omfattende og tar cirka to uker. Deretter kan selve behandlingen starte med en gang. De ulike tidspunktene avtaler vi med deg på forhånd.

Senterets pasientservice

Sarkom Behandlung - Ihr Kontakt zum Case Management