Behandlingsforløp for protonbehandling

2-3 uker etter planleggingsøkten kan man starte med selve protonbehandlingen.

Protonbehandlingen gis poliklinisk ved WPE. For bedre toleranse blir den nødvendige stråledosen fordelt over flere uker. Fem dager i uken over et tidsrom på seks til åtte uker møter du opp på WPE til avtalt tid.

Gjennomsnittlig varer behandlingen ca. 30 minutter, inkludert oppsetting av posisjoneringshjelpemidler. Selve bestrålingen varer bare noen minutter.

På vår video viser vi et kort glimt av behandlingen.

Overvåkingen av protonbehandlingen ved WPE skjer gjennom våre strålingsonkologer. Avhengig av sykdomsbildet er det ofte aktuelt med et interdisiplinært samarbeid med andre fagklinikker ved Universitetssykehuset i Essen. Det betyr for eksempel at alle barn også er under tilsyn av barneonkologene ved Universitetssykehuset i Essen. Husk å ta med alle nødvendige personlige papirer og medikamenter dersom du ikke bor i nærområdet rundt Essen. Du vil komme til å oppholde deg flere uker i Essen.

Etterbehandling

Behandlingen avsluttes alltid med en sluttundersøkelse. Etter ytterligere tre måneder finner den første etterundersøkelsen sted. Deretter følger en årlig etterundersøkelse over et tidsrom på fem år. Den regelmessige etterbehandlingen skal i utgangspunktet foregå på WPE, men kan også foretas lokalt etter avtale med legene.

Resultatet av etterbehandlingen registrerer vi også i våre studier for å kunne treffe langsiktige konklusjoner. Informasjon om den frivillige deltakelsen i de aktuelle studiene finner du her , og dette tas også opp i samtalen under den første konsultasjonen. Hvis etterbehandlingen ikke skjer ved WPE, får du og din behandlende lege tilsendt et spørreskjema slik at dine data likevel kan samles inn.

Du blir innkalt av oss til de regelmessige etterbehandlingskonsultasjonene.

Mulige bivirkninger

Strålebehandling er en lokal behandlingsform. Hvis du reagerer på behandlingen, gjelder dette som oftest bare det bestrålte området på kroppen. Reaksjonen kan være irritasjon i huden eller slimhinnene – dette forsvinner som oftest to til tre uker etter behandlingen, men kan også forekomme som senskade med en slags varig arrdannelse.

Generelt sett kan det dessuten forekomme at pasienter opplever trøtthet, ulyst eller manglende matlyst. Dette skyldes kroppens anstrengelser for å bearbeide strålene. De beskrevne mulige bivirkningene er imidlertid avhengig av bestrålingssted og -dose og blir omtalt detaljert i orienteringssamtalen.

Studier

Studier fremmer vitenskapelig forskning og optimering av behandlingen. Det er frivillig for pasienten om de vil delta i studiene ved WPE. Ettersom det ikke bare er den medisinsk vellykkede behandlingen med protoner som ligger oss på hjertet, men også toleransen og den senere livskvaliteten til pasienten, blir alle dataene i forbindelse med behandlingen på WPE og det videre sykdomsforløpet dokumentert og benyttet til en anonymisert analyse. Resultatene som oppnås på denne måten, gir mulighet til en bedre vurdering av nytten og risikoen ved protonbehandling i fremtiden. På grunnlag av disse dataene kan det opprettes nye behandlingsstandarder og utvikles fremtidige studiekonsepter.

Når du blir spurt av WPE om du vil delta i en studie, kan du drøfte spørsmålet med de ansvarlige studielegene og deretter bestemme deg for om du vil ta imot dette tilbudet eller ikke. Hvis du sier deg villig til å delta, vil dette være til hjelp for oss til å forstå sykdommen din bedre eller forbedre behandlingen. I tillegg hjelper du legeteamet på WPE – men også over hele verden – til å utvikle „bedre medisin“ for deg selv og andre pasienter.

Senterets pasientservice

Sarkom Behandlung - Ihr Kontakt zum Case Management