Dekning av utgifter til protonbehandling

Avklaring om dekning av utgiftene til din protonbehandling gjøres av Case Management sammen med deg, samtidig som det fastslås om behandling er mulig, og når du har bestemt deg for en første konsultasjon ved WPE. På den måten kan behandlingen komme i gang så snart som mulig.

Dekning av kostnader til protonbehandling for pasienter med offentlig helseforsikring

Det er inngått en avtale med norske helsemyndigheter som sikrer en forenklet prosedyre. Snakk med oss om dette.

Egen dekning av utgifter

Hvis du ikke er forsikret gjennom en obligatorisk sykekasse i EU eller sykekassen din ikke benytter blanketten S2/E112 for forhåndstilsagn, må du selv dekke kostnadene. Du vil få et kostnadsoverslag på forhånd og må overføre det beregnede beløpet før ankomst. Du får mer informasjon om dette av vår pasientservice, Case Management.

Senterets pasientservice

Sarkom Behandlung - Ihr Kontakt zum Case Management