0201 723 6600

Skierowanie na terapię protonową w WPE

Terapia protonowa jest niezwykle nowoczesną i łagodną metodą radioterapii w leczeniu nowotworów. Napromienianie przeprowadzane jest z milimetrową precyzją – w celu jak najlepszej ochrony zdrowych otaczających tkanek. Ale: terapia protonowa nie jest wskazana przy każdej diagnozie. Jeśli macie Państwo pacjenta, którego chcielibyście zgłosić do oceny wskazania do napromieniania wiązką protonową, tutaj można znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

Jak się z nami skontaktować?

Aby sprawdzić, czy Państwa pacjent kwalifikuje się do terapii protonowej, prosimy najpierw o kontakt z naszym Działem Zarządzania Przypadkami Chorobowymi (Case Management). Pomoże on Państwu w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, a w razie potrzeby przekaże Państwa zapytanie naszemu zespołowi lekarskiemu.

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.Do wstępnej oceny pacjenta zwykle wystarczy karta informacyjna z opisem rozpoznania, dotychczasowego przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia. Jeśli w dalszym postępowaniu wszyscy zainteresowani poprą leczenie w WPE, będziemy potrzebować dalszych dokumentów i informacji w celu potwierdzenia wskazania.

Wymagane dokumenty pacjenta:

  • Aktualna karta informacyjna (ogólna sytuacja / streszczenie w języku niemieckim lub angielskim)
  • Raporty z wykonanych operacji
  • Badania laboratoryjne
  • Wyniki badań histopatologicznych
  • Diagnostyka radiologiczna (obrazy MRI/TK na CD/DVD w formacie DICOM wraz z pisemnym opisem)

Dokumenty muszą być zawsze sporządzone w języku niemieckim lub angielskim!

Do przesyłania dokumentów korzystamy z chmury Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Essen. W razie potrzeby nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi prześle Państwu odpowiedni link.

Możliwe jest także przesłanie dokumentów faksem:

Faks: +49 201 723 5254

Macie Państwo pytania dotyczące skierowania Państwa pacjenta?

Proszę zadzwonić do nas. Nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi odpowie na wszystkie Państwa pytania. Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi:

Case Management: 0201 723 6600

Jak wygląda procedura po potwierdzeniu wskazania?

Jeśli u Państwa pacjenta istnieje wskazanie do terapii protonowej w WPE, nasz Dział Zarządzania Przypadkami Chorobowymi wyznaczy termin wstępnej konsultacji. Po jej przeprowadzeniu ustalone zostaną terminy sesji radioterapii.

Wstępna konsultacja

Wstępna konsultacja składa się z dwóch dni. Pierwszego dnia Państwa pacjent będzie miał możliwość poznania ośrodka WPE i jego zespołu.

Odbędzie się także rozmowa informacyjna trwająca około godziny. Dzień drugi będzie poświęcony planowaniu leczenia. W tym dniu wykonywane są pomoce do pozycjonowania i unieruchomienia pacjenta oraz wykonana zostanie tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Rozpoczęcie terapii protonowej

Po około dwóch tygodniach od wstępnej konsultacji i po ustaleniu indywidualnego planu leczenia rozpoczyna się właściwa terapia protonowa. Odbywa się ona w warunkach ambulatoryjnych zwykle raz dziennie przez pięć dni w tygodniu.

Efekty i właściwości terapii protonowej

Dowiedzcie się Państwo więcej o specjalnej alternatywnej radioterapii w postaci leczenia wiązką protonową.

Zapytanie o terapię protonową

Więcej informacji na temat zapytania o terapię można uzyskać w WPE.

Proces leczenia metodą terapii protonowej

Dowiedzcie się Państwo więcej o procesie leczenia metodą terapii protonowej w WPE.

Nachsorge krebskranker Kinder

Terapia protonowa u dzieci

Dowiedzcie się Państwo więcej o stosowaniu terapii protonowej u dzieci.

Pokrycie kosztów terapii protonowej

Dowiedzcie się Państwo więcej o pokryciu kosztów terapii protonowej w WPE

Zapraszamy do kontaktu

Chcecie Państwo umówić się na wizytę w ambulatorium pielęgniarskim lub macie Państwo pytania dotyczące opieki podczas terapii protonowej? Proszę skontaktować się z naszym zespołem opieki pielęgniarskiej.

    Szybki kontakt

    Case-Management