Batı Almanya'daki Essen Proton Terapi Merkezi (WPE)

Batı Almanya’daki Essen Proton Terapi Merkezi (WPE) protonlarla ışın terapisine yönelik, Almanya’nın önde gelen kuruluşlarından birisidir ve dünyanın en modern proton terapi merkezleri arasında yer almaktadır. Doktorlar, tıp teknolojisi radyoloji asistanları ve tıp fizikçilerinden oluşan Parçacık Terapisi Kliniği ve WPE gGmbH ekibi, insan vücudunun hassas yerlerindeki ameliyat edilemeyen veya çok zor ameliyat edilebilen tümörleri olan WPE hastalarını tedavi etmektedir.

Tüm dünyada bugüne değin 170.000’den fazla insan, özellikle göz, beyin, omurga ve leğen kemiği bölgesi tümörlerinde protonlarla başarılı şekilde tedavi edilmiştir. Ayrıca çocukluk çağındaki tümörler için de proton terapisi, henüz gelişmemiş hassas dokunun daha az zorlanması sebebiyle potansiyel avantajlar sunar. Dolayısıyla WPE için çocukların tedavisi bir ana odağı oluşturmaktadır.

WPE gGmbH, Essen Üniversite Kliniği’ne bağlı bir kuruluştur; Prof. Dr. Beate Timmermann yönetimi altındaki Parçacık Terapisi Kliniği’nin tıp ekibi protonlarla tedaviyi uygular. Parçacık Terapisi Kliniği ile Essen Üniversite Kliniği’nin öbür hastaneleri ve enstitüleri sıkı bir işbirliği içinde çalışır. Onkoloji birçok yıldan beri Essen Üniversite Kliniği’nde hastane, araştırma ve eğitimdeki odak noktalarından birini oluşturur. Böylece Parçacık Terapisi Kliniği en büyük Alman onkoloji odak merkezi – yani Batı Alman Tümör Merkezi (WTZ) – ile birleşir ve hastalar tüm bilim dallarının onkoloji yetkinliğinden yararlanır.

Sayfalarımızda, WPE’deki protonlarla terapi, terapinin akışı, donanımlar, ekip ve mevcut olan teknoloji hakkında gerekli tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.

Virtual Tour

  • Major milestone – WPE treats its 1,000th patient

    Read more about the patient, her illness and the benefits of  proton therapy.

  • read more