Proton terapisi nedir?

Kanser hastalıklarının tedavisine yönelik proton terapisi, ışın tedavisinin modern ve çok hassas bir şeklidir ve fiziksel özellikleri nedeniyle sağlığı koruyucu ve etkili sayılmaktadır. On yıllardır tüm dünyada kullanılır. Teknik ilerleme ve büyüyen yatırımlar sayesinde proton terapisi giderek daha fazla alanı kaplamakta ve daha çok endikasyonda kullanılmaktadır.

Bugüne değin tüm dünyada 150.000’den fazla hasta protonlarla tedavi edilmiştir. Bir proton terapisi için standart endikasyonlar olarak günümüzde kafa tabanının ve aksiyal iskeletin kordoma ve kondrosarkomları ile birlikte göz içi tümörleri ve artan bir oranda çocukluk çağındaki solid tümörler sayılır.

WPE değişik proton modaliteleriyle dört terapi odasına sahiptir ve röntgen, CT ve MRT aracılığı ile görüntü kılavuzluğu sağlar. Başlangıç aşamasında şu an için klinik işletmenin yanı sıra, başka odalarda ve sistemlerde gerçekleşen işletime alma çalışmaları nedeniyle sınırlı bir kapasitemiz olması bakımından, öncelikle bazı seçilmiş olan endikasyonlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu değerlendirme, teknik koşulların ve potansiyel tıbbi fırsatların geri planı önünde uygulanmıştır. Tedavi odalarımızın teknik ve kapasitif yapısı ile beraber endikasyon listesi her zaman genişletilir.

Şu anda WPE’de özellikle kafa, omurga ve leğen kemiği bölgesindeki solunumla yeri değişmeyen tümörler tedavi edilir (diğer bir deyimle, primer beyin tümörleri ile kafa tabanının, yüz kemiklerinin, omurganın ve leğen kemiğinin sarkomaları). Prostat karsinomları ve nasofarenks karsinomları da WPE’de tedavi edilmektedir.

Özellikle çocukluk çağındaki tümörler için burada sunulan proton terapisi, henüz gelişmemiş hassas dokunun daha az maruziyeti sebebiyle büyük bir avantaj sağlayabilir. Daha küçük çocuklar (beş yaşın altında) dahi bizde protonlarla tedavi edilebilir. Çocukların tedavisi WPE’de şu an için büyük bir odak noktasını temsil etmektedir.

Ocak 2015’ten beri WPE’de tüm merkezi sinir sisteminin (kraniospinal tedavi) protonlarla ışınlanmasını da sunuyoruz. Bu uygulamadaki proton ışınları sayesinde kalp, bağırsaklar, tiroid bezi veya yumurtalık gibi iç organlar korunabilir. İlk kez Avrupa’da sedasyon uygulanan çocuklar da rutin olarak bu karmaşık tedavi şekline burada erişebilir.

Göğüs kafesi, akciğer, karaciğer, mide, bağırsaklar ve pankreas bölgelerindeki gibi hareketli tümörler henüz tedavi edilmemektedir.

Burada WPE’de tedavi edilen kanser hastalıklarının listesini bulabilirsiniz.

Behandlung Protonentherapie

Proton terapisinin alışılmadık özelliği

Bir ışın tedavisi, tahrip edilecek tümör dokusuna hassas olarak ne kadar daha fazla odaklanabilirse, o kadar iyi tolere edilir. Protonlar işte burada büyük bir avantaj sunar: Protonların dokuya girdikten sonraki enerji salımı ilk önce hafif düzeyde ve ancak neredeyse tamamen frenlendikten sonra aniden artar – bu ise, serbestçe ve milimetresine kadar doğru olarak kontrol edilebilen küçük bir “patlamadır”. Maksimum dozdan sonra ışının etkisi birden durarak, tümörün hemen arkasında bulunan sağlıklı dokuda neredeyse hiç bir maruziyet görülmemektedir.

Bedendeki gerekli nüfuz derinliğine (örnek 30 cm) bağlı olarak fotonlar ve protonlarda ışın enerjisi salımının karşılaştırılması.

Proton terapisinin ışın etkisi

Her ışın tedavisinin amacı, tümör hücrelerinin devreden çıkarılmasıdır. Tümör hücrelerinin bölünme yeteneği durdurulup, kalıtsal materyalin onarılamaz şekilde zarar görmesi gereklidir. İyonlaştırıcı ışınlar buna neden olur: Tümör hücrelerinin çekirdek ile beraber membranlarına zarar verirler.

Çevreleyen sağlıklı dokunun azami derecede korunması için, tümördeki hedefli etkiyi sağlamakla birlikte çevreleyen normal dokunun olabildiğince az maruz kalacağı kadar hassas bir planlama ve tedavi önemlidir.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit für Strahlentherapie im WPE.

Proton terapisinin gerisindeki teknik

İşbirliği

WPE tüm dünyada proton terapisi teknolojisinin lider üreticisi konumunda bululunan IBA teknolojisini kullanmaktadır.
IBA