KBB tümörlerinde proton terapisi

Bu sayfada KBB tümörünüzün WPE’deki proton terapisi yardımıyla muhtemel bir tedavisi için bilgileri bulabilirsiniz. Işın terapisinin hedefe tam dönük ve bu açıdan titiz şekli ile çok sayıda iyi ve kötü huylu KBB ya da baş-boyun tümörlerini tedavi edebiliyoruz. Günümüzde ağırlıklı olarak ilerlemiş baş-boyun tümörlerini, örn. nazofarenks karsinomları (üst yutak bölümü), paranazal sinüslerin karsinomlarını, estesionöroblastomaları ve ayrıca tükürük bezi karsinomlarını tedavi ediyoruz. Merkezimizdeki tedavi seçenekleri ve terapinin gelişimi ise daima her hastanın bireysel hastalık belirtilerini esas alır.

Tedavi edilebilen teşhisler

 • Adenoid kistik karsinom
 • Adeno karsinom
 • Esthesionöroblastom
 • Asiner hücre karsinomu
 • Paranazal sinüslerin karsinomları
 • Kraniofasial tümör
 • Malign epitelyal tümör
 • Myoepitelyal karsinom
 • Nazofarenks karsinom
 • Olfaktorik nöroblastom
 • Yassı epitel hücreli karsinom
 • Mukozal melanom
 • Tükürük bezi karsinomu

Başka terapilerle kombinasyon olanakları

KBB tümörlerinin tedavisinde en önemli terapötik önlemler ameliyat, ışın terapisi ve kemoterapidir. Fotonlu ışın terapisinde olduğu gibi proton terapisi tekil olarak değil de, disiplinler arası bir terapi planı çerçevesinde uygulanır. Bu her hasta ve hastalık için tümör heyetlerindeki bütün önemli uzmanlık dallarının temsilcilerini belirler.

KBB tümörlerinin protonlarla bir ışın terapisi sıklıkla adjuvan olarak, diğer bir deyimle bir ameliyat sonrasında gerçekleşir. Örneğin bir müdahalede tüm tümör dokusu çıkarılamadığında, güvenlik kenarları çok az veya tümör daha önce lenf düğümlerine ya da başka organlara sıçramış ise uygulanır. Bir tümörün tıbbi ya da başka türden sebeplerle ameliyat edilemediği durumlarda, bazen bir kemoterapi ile kombinasyonda olarak bir ışınlama kullanılır.

Kişisel ortamınıza uygun şekilde bu amaçla kemoterapi hem yerel olarak hastanenizde veya muayenehanenizde, hem de Essen Üniversite Kliniği’nde gerçekleştirilebilir.

KBB tümörümüm bir tedavisi yapılabilir mi?

Bir KBB tümöründe, ışın terapisi önerisinin tedavi eden uzman hekiminiz veya bir onkolog tarafından hazırlanması halinde tedavi, esasen proton terapisiyle uygulanabilir. Fakat hastalık belirtilerinizin daima belirleyici olmasından ötürü, radyasyon onkologlarımız kişisel vakanızı en küçük tıbbi ayrıntısına kadar inceler.

Hangi belgeler gereklidir?

Sizin durumunuzda gerçekten bir proton terapisinin söz konusu olup olmadığına dair hızlı ve bireysel bir ilk inceleme için Almanca veya İngilizce dilinde özet bir hekim raporu ya da alternatif olarak hekim ve ameliyat raporları ile birlikte CT veya MRT görüntülerinin bize iletilmesi gerekir.

Terapinizin daha sonra planlanması için bu listede derlediğimiz diğer belgelere gerek duyuyoruz. Başka sorular olursa Olgu Yönetimimiz memnuniyetle yardımcı olur.

İletişim

Her hastanın ve her KBB tümörünün farklı olması nedeniyle, hastalarımızla her zaman bireysel olarak ilgileniyoruz. Onlara Olgu Yönetimimiz üzerinden ulaşıyoruz. Sizinle doktor ve terapötik ekibimiz arasındaki arabirimdir. Sizin, yakınlarınızın veya doktorunuzun başvurusundan sonra tedavi başlangıcına kadar her zaman Olgu Yönetimi ekibinden kişisel bir muhatabın desteğini alacaksınız. Bu muhatap gerekli belgelerin derlenmesinde de size yardımcı olur. Belgeler tamamıyla elde bulunduğunda, bir radyasyon onkoloğu tarafından incelemeye alınırlar.

Bununla da ilgilenebilirsiniz:

European Cancer Centres zertifiziertes Kopf-Hals-Tumor Zentrum.
 • İletişim

  Olgu Yönetimimiz memnuniyetle yardımcı olur! Hastalar, yakınları veya tedavi eden hekimler aşağıdaki iletişim formu üzerinden Olgu Yönetimimize başvurularını her zaman gönderebilir.