Prostat karsinomda proton terapisi

Bir prostat karsinomda protonlarla ışın terapisi olası bir tedavi alternatifi teşkil eder. Olağan foton terapisine kıyasla proton terapisinin avantajı, tümör dokusuna mümkün olduğunca hassas olarak isabet ettirilmesi ve sağlıklı dokunun korunmasıdır. Prostat karsinoma ışın verilirken proton terapisi tam etkisini gösterebilir. Yüksek ışın dozu tedavi şansını iyileştirirken, aynı zamanda yüksek hassasiyet ile komşu organlarda yan etkilerin oluşma tehlikesi azaltılır. Prostat karsinomun ışın terapisinde bu özellikle rektum ve mesane için söz konusudur, çünkü doğrudan prostatın yakınında bulunurlar. Bu bölgeler mümkün olduğunca iyi korunur.

Die Strahlungsverteilung im Vergleich: links eine perkutane Strahlentherapie mit Photonen (IMRT), rechts die Bestrahlung mit Protonen (IMPT), die eine deutlich geringere Belastung des umgebenden Gewebes aufzeigt.

Prostat karsinom tedavisindeki özellikler

Proton terapinizin ilk aşamasında size altın markörler takılır. Bunlar ışık altında prostatınızın pozisyonunu her zaman doğru şekilde gösteren küçük altın spirallerdir. Bu sayede ışınlama cihazımız daima hassas olarak ayarlanabilir. Ayrıca proton terapisi esnasında bir rektum balonu bağırsağın ve prostatın konumunu fikse eder. Bunun dışında sizin için bireysel destek yastıkları ve termoplastik legen kemiği maskeleri hazırlanır. Böylece günlük ışınlama için daima aynı şekilde destekli olmanız sağlanır.

Prostat karsinomum için terapi yapılabilir mi?

Terapi daima bireysel hastalık ve durumunuza bağlıdır. Olgu Yönetimimizin kadın ve erkek çalışanları bu konuda size bir ön bilgi verebilir. Belgelerinizin WPE’nin bir radyasyon onkoloğu tarafından incelenmesinden sonra, WPE’deki ışınlama olanağı için size bir geri bildirim gönderilecektir.

Bir proton terapisi ile aslında tüm hastalar, uzak metastazlar gelişmemişse ışın terapisine bir öneri ile tedavi edilebilirler. Radyasyon onkologlarımız bir proton terapisinin teklif edilip edilemeyeceğini her hasta için bireysel olarak inceler.

Hangi belgeler gereklidir?

Başvurunuzun proton terapisiyle bir tedavi olanağı açısından incelenmesi için İngilizce veya Almanca dilinde özet bir hekim raporu veya PSA değeri, histoloji bulgusu ve radyolojik bulguların bize iletilmesi gerekir.

İletişim

Sorularınız varsa veya bir proton terapisinin kişisel olarak sizin için söz konusu olup olmadığını bilmek isterseniz, doğrudan bizimle bağlantı kurmaktan çekinmeyin. Olgu Yönetimimiz sorularınız olduğunda memnuniyetle hizmetinizdedir.

Bununla da ilgilenebilirsiniz:

İletişim

Ansprechpartner zum Thema Hirntumor, HNO-Tumor und Sarkom im Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen

Olgu Yönetimimiz memnuniyetle yardımcı olur! Hastalar, yakınları veya tedavi eden hekimler aşağıdaki iletişim formu üzerinden Olgu Yönetimimize başvurularını her zaman gönderebilir.