Protonlarla sarkoma tedavisi

Sarkomaların nispeten ender olarak görülmesine rağmen, bu tümör biçimini WPE’de çok sık tedavi ediyoruz. Günümüzde çok büyük metal implantların kullanılmamış olduğu ve bir solunum hareketine tabi olmayan tüm iyi ve kötü huylu tümörlerin tedavisini gerçekleştiriyoruz. Genellikle bunlar kafa tabanında, yüz kemiklerinde, gövdede, omurgada ve leğen kemiğinde bulunan sarkomalardır. Bunlar, örneğin rabdomyo-sarkomaları, osteo-sarkomaları, Ewing sarkomaları veya kondrosarkomaları gibi yumuşak doku, kemik ya da kıkırdak ve bağ dokusu tümörlerinin değişik alt tipleri – ayrıca kordomlar gibi özel, ender görülen tümörler olabilir.

Özellikle de kafa tabanının kordomları ve kondrosarkomaları bugün bir protonterapisi için kabul edilen endikasyon sayılmaktadır. Bu tümörler doğrudan beyin sapı, göz siniri ve temporal lob gibi kritik yapılarda bulunur. Bir çok kere bu tümörler ameliyatla tamamen çıkarılamaz. Bunun yanı sıra, düşük ışın terapisi duyarlığından ötürü bu tümörler yeterli dozda ışın terapisinin geleneksel teknikleriyle tedavi edilemez. Protonlarla bu tümörlere, çevredeki dokuya zarar vermeden yüksek dozlarla korumalı bir şekilde ışın verilebilir.

Klasik ışın terapisiyle bir ön ışınlama kesinlikle bir istisna kriteri olmamakla birlikte, bunun için eski ışınlama belgelerine baktıktan sonra yeniden bir ışınlama çok dikkatli şekilde incelenmelidir. Merkezimizdeki tedavi seçenekleri ve terapinin gelişimi ise daima her hastanın bireysel hastalık belirtilerini esas alır.

Tedavi edilebilen teşhisler

  • Anjiyo sarkoma
  • Kondrosarkoma
  • Kordom
  • Desmoid
  • Epiteloid sarkoma
  • Ewing sarkoma
  • Fibromatoz
  • Fibromiksoid sarkoma
  • Leiomyo-sarkoma
  • Lipo-sarkoma
  • Sinir kılıfı tümörü
  • Osteoblastom
  • Osteosarkoma
  • pPNET
  • Rabdoid tümör
  • Rabdomyo-sarkoma
  • Sinovyal sarkoma

Bir proton terapisi başka terapilerle kombine edilebilir mi?

Hastalık, lokalizasyon ve büyüklüğün tam olarak bilinmesine bağlı olarak sarkomaların terapisinde hem ameliyatlar, hem de ışın terapisi ve kemoterapi kullanılabilir. Fotonlu ışın terapisinde olduğu gibi proton terapisi tekil olarak değil de, disiplinler arası bir terapi planı çerçevesinde uygulanır. Bu her hasta ve hastalık için tümör heyetlerindeki bütün önemli uzmanlık dallarının temsilcilerini belirler.

Böylece sarkomaların bir ışın terapisi – özellikle büyük tümörlerde – tümörü küçültmek için hem bir ameliyattan önce (neoadjuvan), hem de vücutta halen mevcut olabilen tümör hücrelerini yok etmek için bir ameliyattan sonra da (adjuvan) gerçekleşebilir. İstisnai durumlarda, özellikle tıbbi nedenlerden dolayı cerrahi bir müdahale mümkün olmadığında sadece ameliyatsız bir ışınlama da uygulanabilir.

Bir proton terapisi yaptırabilir miyim?

Sizi tedavi eden uzman hekimden veya onkologtan ışın terapisi için bir tavsiye aldığınızda, prensip olarak bir proton terapisi de mümkündür. Ne var ki, bunu bireysel endikasyon belirler. Bu sebeple her vaka ilk aşamada ışın terapisi uzmanlarımız (radyasyon onkologları) tarafından tıbbi açıdan incelenir.

Hangi belgeler gereklidir?

Sizin durumunuzda gerçekten bir proton terapisinin söz konusu olup olmadığına dair hızlı ve bireysel bir ilk inceleme için Almanca veya İngilizce dilinde özet bir hekim raporu ya da alternatif olarak hekim ve ameliyat raporları ile birlikte CT veya MRT görüntülerinin bize iletilmesi gerekir.

Terapinizin daha sonra planlanması için bu listede derlediğimiz diğer belgelere gerek duyuyoruz. Başka sorular olursa Olgu Yönetimimiz memnuniyetle yardımcı olur.

İletişim

Olgu Yönetimimizin kadın ve erkek çalışanları tüm sorularla ilgili olarak size bireysel danışmanlıkta bulunur ve WPE’deki tedaviyi incelerler. Ayrıca gerekli belgelerin derlenmesinde de size yardımcı olurlar ve inceleme için merkezimizin bir ışın terapisi uzmanına iletirler. Sizinle ilgili tümörün burada gösterilmemesi durumunda da lütfen bizimle temasa geçin – her vakayı ayrıntılı olarak inceleriz.

European Cancer Centres Certified Sarcoma Centre.
 • İletişim

  Olgu Yönetimimiz memnuniyetle yardımcı olur! Hastalar, yakınları veya tedavi eden hekimler aşağıdaki iletişim formu üzerinden Olgu Yönetimimize başvurularını her zaman gönderebilir.